siem

SIEM – Svenska Institutet för Ekologisk Medicin

Mail: siem@klokast.se.

– arbetar för en bättre folkhälsa genom information om alternativmedicinsk grund- betraktar folkhälsoproblemet i det moderna samhället främst som en fråga om förgiftningar och förgiftningsorsakade näringsbrister

– verkar för ett alternativt hälsobegrepp, vilande på ekologisk balans mellan människa och miljö, samt att varje människa uppfattas som ett i viss mån unikt eget ekologiskt system som måste respekteras på samma sätt som andra naturliga ekosystem – sjöar, hav o fjällmarker etc – om inte katastrofer ska bli följden.

Vad vi kan erbjuda dig:

Sökmotor för vår site finns i vänstermarginalen. Där kan du återfinna vad vi skrivit om olika frågor, sjukdomar, medel osv.  Vi ger även ut ett nyhetsmail – som du gratis kan prenumerera på.

Du kan också:
– besöka vår webbutik med böcker, naturmedel, utrustning m.m.
– genomgå vår Webbutbildning i ekologisk medicin.

Vi har särskilda erbjudanden för dig  som mer yrkesmässigt arbetar med hälsofrågor, i hälsobutik eller som terapeut, coach, tränare, osv.

Vårt grundläggande synsätt

S k akuta sjukdomar utgörs i själva verket av tecken på att kroppen med kraft försöker skydda sig mot och läka skador – fysiska skador, förgiftningar, trauman.

S k kroniska sjukdomar är tecken på kronisk förgiftning, då kroppens skydd mot skada och dess läkningsförmåga har brutits ned av gifter – utifrån och inifrån kommande.

För att undvika sjukdom är det alltså viktigt att undvika fysiska skador, förgiftning och psykiska trauman. Sjukligheten minskar om människan har möjlighet att skydda sig mot kända hot. Stigande levnadsstandard innebär möjlighet till bättre hygien, livsmedelsstandard, arbetarskydd osv, och därmed möjlighet till bätte hälsa.

Skolmedicinsk verksamhet – operationer och kemiska läkemedel – är i dag en dominerande källa till skador och förgiftning. Genom sådana åtgärder kan intensiteten i kroppens akuta reaktioner ibland minska, vilket man räknar som ”förbättring” eller ”tillfrisknande”. Kroppsreaktionernas minskade intensitet beror emellertid då på att kroppens motståndskraft blir otillräcklig mot de samlade skadorna, och att den biologiska kampen mattas. Kriget blir mindre våldsamt då ena parten får kraftigt övertag.

Ett gigantiskt medicinskt-industriellt komplex är beroende av att dessa enkla fakta inte genomskådas. Man döljer och mystifierar därför verkligheten, och använder en begreppsapparat – ”sjukdomslära” – med vilken sanningen överhuvudtaget inte låter sig beskrivas. Man åberopar medicinskt monopol på allt fler mänskliga livsyttringar – fortplantning, livskriser, sk ”förebyggande” verksamheter, etc. Därigenom kan man upprätthålla en stark politisk maktställning samt göra stora ekonomiska vinster, på bekostnad av den verkliga folkhälsan.

Av saker som  inte kan förstås eftersom de är orimliga och ologiska, är det lätt att man blir hypnotiserad. Den ”civiliserade världen” är i dag närmast hypnotiserad och skräckslagen av en genomfalsk medicinsk mytologi omkring hälsa och sjukdom.

SIEM vill gräva fram internationella och nationella forskningsresultat och erfarenheter rörande folkhälsofrågor, som undertrycks och förtigs därför att de inte passar in i det officiella sjukvårdssystemet och som därmed föranleder för systemet obehagliga frågor. SIEM vill också med logiska och vetenskapliga metoder granska de anspråk på vetenskapligt kunskapsmonopol som ställs av skolmedicinens företrädare.