kurs

SIEMs utbildningar

Antingen du är SJUK eller FRISK: Detta bör du veta!

Webbkurs 10 brev + material på CD.

Klicka här för mer information om Webbkursen.


Bakgrund

Vården och de ”förebyggande” insatserna byggs ut men allt fler tycks bli sjuka. De konstiga sjukdomarna blir allt fler, men det blir allt svårare att få sin ohälsa diagnosticerad, botad eller ens erkänd. Allt fler kastas ut ur försäkringssystemen i stället för att botas.

Åtskilliga börjar ifrågasätta vad som egentligen ligger bakom. Många vill veta mer om ”alternativ medicin”, när de inte fått hjälp av den konventionella. Men den information de möter i massmedia är oftast ytligt snömos, tillrättalagt av fnysande ”medicinska experter” – som inte vill se alternativ till sin egen ”expertis”, och som dukar upp de märkligaste historier om alla faror som hotar inom alternativmedicinen.

Alternativ medicin handlar inte bara om  behandlingsmetoder, inte om hur de vackra ska bli vackrare och de friska friskare, så som pressen gärna utmålar det i sina ”hälso- och skönhets”-bilagor. Främst ger nämligen alternativmedicinen obekväma förklaringar till VARFÖR VI BLIR SJUKA! Vi vill presentera synsätt och kunskaper som dagens media och myndigheter gärna TYSTAR NER – men som kan vara livsviktiga för dig, dina närmaste och inför vår gemensamma framtid.

SIEM är en del av Weomin KGST AB, dvs ett företag. Under rens lopp har SIEM utvecklat ett växande nätverk av personer med ett brinnande personligt engagemang och djupt kunnande om olika folkhälsofrågor, ett kunnande de ofta förvärvat till ett högt personligt pris. Antingen du är frisk, sjuk, förälder, anhörig, behandlare, politiker eller bara nyfiken är vårt mål att du ska få många nya tankar – och kanske nya vänner.

Välkommen!

SIEM / Svenska Institutet för Ekologisk Medicin

Några skillnader mellan skolmedicin & ekologisk medicin

Skolmedicin Ekologisk medicin
Att förstå kroppens sätt att fungera ärmycket svårt. Att förstå kroppens sätt att fungera är enkelt.
Kroppen kan bäst förstås som en kemisk-mekanisk apparat vars uppträdande styrs av olika orsaker i det förflutna. Kroppens olika organ fungerar även var för sig som kemiska apparater. Kroppen kan bäst förstås som en intelligent varelse som väljer mellan de olika alternativ den uppfattar. Dess olika organ står i helhetens tjänst, och försöker i varje ögonblick fullgöra de uppgifter de tilldelas.
När kroppen visar obehagliga tecken är det symtom på sjukdom. Sjukdomar är ett meningslöst ont som man måste bekämpa med alla medel som står till buds. När kroppen visar obehagliga tecken är det i regel ändamålsenliga reaktioner på skada. Man måste undanröja skadeorsakerna och underlätta läkningsarbetet om fortsatta obehag eller kronisk sjukdom ska undvikas.
Det finns ett enormt antal sjukdomar. Varje sjukdom har sin egen speciella orsak, och olika sjukdomar hos samma person kan därför bäst behandlas av olika specialister. Fär att kunna bota en sjukdom måste den diagnosticeras exakt. I bästa fall finns det en mot sjukdomen svarande medicin. Det är farligt att ta medicinen om man inte har sjukkdomen (och ofta även om man har den). Kroppens reaktioner på skada är i princip alltid de samma, och när möjlighet finns påbörjar kroppen läkningsarbete. Riktlinjerna för att behandla ohälsa är därför i stort sett desamma. Behovet av läkningsarbete beror naturligtvis på skadans art och allvar. Olika sjukdomar hos samma patient har i regel samband och patienten bör behandlas som en helhet. Läkemedel ska alltid vara oskadliga.
De flesta orsaker till kronisk sjukdom är okända eller genetiska, och svåra att göra något åt och sjukdomen därför i praktiken obotlig. Orsaken till kronisk sjukdom är oftast en inre förgiftning till följd av otillfredställande läkning av tidigare skador. Kronisk sjukdom kan därför behandlas och läka ut..
Mikroorganismer orsakar många sjukdomar och måste därför alltid bekämpas. Bakterier och virus är kroppens livsnödvändiga medarbetare, som ställer till skada endast om vissa kroppsfunktioner sedan tidigare är underminerade.
Vetenskaplig forskning är den enda vägen att finna orsakerna till och behandlingsmetoder för olika sjukdomar. Den vetenskapliga forskningens teori och metoder är i regel alltför trubbiga för att kunna ge praktiskt användbar kunskap utan oförutsedda bieffekter. Genom att tillämpa grundläggande ekologiska principer kan man effektivare behandla ohälsa.
Kroppen kan bli friskare genom kemiska läkemedel och operationer. Kroppen kan bara bli sjukare genom förgiftning och stympning.

Navigation / Meny