oppet-brev

Öppet brev från Matthias Rath, M.D. till hälsoarbetare i USA

snabböversättning till svenska: Ulf Brånell, SIEM

Dr Raths hemsida (engelska)

Dr. Rath är den läkare som ledde det medicinska genombrottet rörande vitaminer och mineraler och hjärt/kärlsjukdomar, dokumenterat i hans bok Why Animals Don’t Get Heart Attacks – But People Do. Den tvåfaldige Nobelpristagaren Linus Pauling uttryckte i sitt testamente 1994 ” Det är ingen tvekan om att jag betraktat Dr Rath som min efterföljare”.

Dr Rath är född i Tyskland i och har arbetat många år i USA. Numer bor han i Holland, där han organiserar slaget mot den internationella läkmedelskartellen Hoechst, Bayer och BASF, samt deras försök att förbjuda vitaminer och andra naturliga behandlingsmetoder världen över.

I detta öppna brev infomerar Dr Rath hälsokostbranchen och allmänheten i USA om den viktiga utvecklingen när det gälller att bevara friheten vad gäller vitaminer. Därutöver är brevet en uppmaning till var och en att ta på sig det historiska ansvaret och tillfället att medverka till att göra slut på läkemedelskartellens tyranni och lägga grunden till en ny hälsovård i folkets intresse. Tiden att handla är inne.

Den tyska läkemedelskartellen Hoechst, Bayer and BASF
–avslöjade som Auschwitz´organisatörer –
hotar nu friheten för näringsämnen

•   Hoechst, Bayer and BASF leder internationella ansträngningar att förbjuda hälsoinformaiton om viaminer ocb andra naturliga behandlingsmetoder
•    Deutsche Bank medger att de finansierade koncentrationeslägret Auschwitz och nazisternas krigsföring på uppdrag av Hoechst, Bayer and BASF
•    Med läkemedelskartellens trovärdighet på nollpunkten bör folket nu ha ett historiskt tillfälle att befria sig från det stora skämt läkemedelsindustrin och dess behandling av sjukdomar “”
•    Hälsokostaffärer och hälsokostbranschen blir hörnstenar i ett nytt samhällsbaserat hälsovårdsssystem som är effektivt, tillförlitligt och ekonomiskt rimligt.

Åren 1999 och 2000, milleniumskiftet, sammanfaller också med en avgörande vändpunkt i historien om människan och hennes hälsa. 1900-talet kommer att uppfattas som en period under vilken människans hälsa kontrollerades av läkemedelsindustrin, en inudstri som skamlöst underblåste sjukdomar som basen för en biljard-dollar-affär med kemiska droger.

Nu i slutet av detta århundrade kan flertalet vanliga sjukdomar uppfattas som direkta resultat av vitmianbrister och därför möjliga att förebygga på naturlig väg. Som ett direkt resultat av denna kunskap kommer hjärtinfarkter, högt blodtryck och hjärtsvikt, vilket i dag tar livet av miljontals människor, förvandlas till närmast okända sjukdomar under det 21:a århundradet.

För att säkra överlevnaden av sin biljard-dollar-marknad kommer läkemedelsindustrin ta upp en vild strid med allt som kan hota den. Nyckeln till läkemedelsindustrins överlevnad, som vi känner den idag, är att omedelbart och totalt förbjuda information om naturliga behandlingsformer, särskilt hälsoinformation om vitaminer.

Hälsokostbranschen kan se fram mot en ny attackvåg med nya regler, lagstiftning, infiltration och övertagande av kosttillskottsindustrin genom läkemedelsjättarna. I det slaget om den globala hälsovården under nästa årtusende kommer det att finnas endast en segrare. På ena sidan finns läkemedelsindustirn som underhåller och underblåser sjukdomar som den yttersta grunden för sin marknad. På andra sidan finns samfund av förespråkare för naturlig hälsa, med syfte att förebygga och eliminera sjukdomar genom vitaminer och andra naturliga behandlingsformer.

I detta historiska slag har läkemedelskartellen råkat ut för svåra bakslag förut, bl a DHEA-akten 1994. Men nu i februari 1999 har den råkat ut för sitt största bakslag, från vilket den sannolikt inte tillfrisknar.

Under hård press tvingades Deutsche Bank erkänna att Hoechst, Bayer och BASF, organiserat de värsta brott som begåtts i den mänskliga historien. De var organisatörerna bakom Auschwitz, finansiärer vid Hitlers maktövertagande och pådrivande krafter bakom hans militära erövringståg – det andra världskriget.

Dessa avslöjanden vissar den internationella läkemedelsindustrins rätta ansikte.Dess omättliga strävan att kontrollera den globala kemiska marknaden kostade 50 miljoner människor livet under andra världskriget. Nu, med sina planer att förbjuda information om vitaminer, sätter samma läkemedelskartell livet på spel för mer än 600 miljoner människor, enbart i nästa generation, med sjukdomar som skulle kunna förebyggas.

Läkemedelsindustrins affärer baseras på att gynna sjukdomar

•    Enligt Euopeiska sjukförsäkringsbolag är 98% av de läkemedel som föreskrivs och säljs ineffektiva. Därmed är det fastslaget att de flesta läkemedel varken kan förebygga eller bota sjukdomar.

•    Enligt Journal of the American Medical Association är svåra och kända läkemedelsbiverkningar den i storlek fjärde dödsorsaken i USA och andra civiliserade länder. I sina ansträngningar att utvidga den globala marknaden har alltså läkemedelsindustrin skapat mänsklighetens fjärde största epidemi – läkemedelsbiverkningsepidemin (JAMA, April 15, 1998).

•   American Medical Association (JAMA) varnade 6 januari 1996 för att alla kolesterolssänkande medel orsakar cancer och bör undvikas. Ändå ignorerar läkemdelskartellen denna varning. Marknaden för kolesterolsänkande medel har sedan dess utvidgats till 20 miljoner människor runt om i världen, därmed läggande grunden för en framtida cancerepidemi.

•    Efter det att dessa anti-läkemedelsindustri-studier presenterats i JAMA ökade pressen från läkemedelsindustrin. I januari 1999 avskedades JAMAs chefredaktör under falska förevändningar. Den verkliga bakgrunden var läkemedelsindustrins strävan att kontrollera och manipulera informationen till läkarna. Läkemedelsindustrins trovärdighet inför patienter och konsumenter nalkas noll.

1999/2000 är avgörande år i slaget om hälsan mot läkemdelsjättarna

De närmaste två åren är avgörande i kampen för en ny hälsovård. Läkemedelskartellerna är beslutna att göra information om vitaminer och naturliga behandlingsformer olaglig världen över.

•   Anförda av tyska Hoechst, Bayer, and BASF, världens största exportörer av pharmaceutiska produkter, och tyska regeringen har nästa möte med UN Codex Alimentarius Commission on nutrition and dietary supplements utsatts till våren 2000 i Berlin. Genom global samling försöker läkemdelsindustirn förbereda sig för ett avgörande slag för att med sin enorma ekonomiska kraft manipulera den allmänna opinionen genom massmediaannonsering.

•  Lobbyism och manipulering av nationell och internationell lagstiftning utgör ett nyckelverktyg i läkemdelsindustrins strävan att undertrycka information om naturlig hälsa. I en spektakulär manöver planerar den tyska läkemedelsjätten Hoechst att gå samman med franska Rhone Poulenc och upprätta högkvarteret i Strasbourg, sätet för det framtida Europas Förenta Staters regering.

På nationell nivå används alla juridiska medel för att återta förlorad mark: Nya etiketteringsregler introduceras av Federal Trade Commission (FTC), i strid med framgångarna i Dietary Health and Education Act of 1994. Nya standardiseringsregler och krav på kliniska studier introduceras, vilket gör det svårt eller omöjligt för vitaminföretagen att finansiera bevismaterialet för sina produkter.

Som ett sista desperat steg försöker läkemedelsföretagen att infiltrera hälsokostindustrin och dess organisationer. I aprilnumret 1996 av Medical Investment Report,tillkännagav Rexall Sundown, inflytelserik medlem av NNFA och Council for Responsible Nutrition (CRN) en strategisk alians med Hoechst. Kort därefter försökte han förvärva andra större vitaminföretag i USA. Inte att förvåna, vid senaste mötet med Codex Alimentarius in September 1998 tog CRN tydligt parti för läkemedelsföretagen. Närmast som en bisak i sammanhanget kan nämnas att Rexall Sundown offentligt knöts till organiserad brottslighet i en ledande artikel av Dow Jones Weekly Barron April 14, 1997.

Dessa ansträngningar är inte tecken på styrka, utan på att slaget inte kan vinnas av läkemedelsindustrin. Men det största bakslaget väntar fortfarande bakom hörnet…..

Hoechst, Bayer och BASF begår brott mot mänskligheten – då och nu

I ett brett publicerat tal i stadshallen i Chemnitz, Tyskland, den 21 juni 1997, hade jag redan avslöjat Hoechst, Bayer and BASF mörka förflutna när det gäller vår kamp mot Codex Alimentarius planer. Denna tribunal mot läkemedelskartellen översattes genast till flera språk, och spreds genom Internet. (www.drrath.com) PÅ de senaste 18 månaderna hade Chemnitz-programmet skapat en bred plattform inom och utom Tyskland. Det var detta tal och des internationella efterföljare som bröt 55 års tystnad för de tyska företagens del, vilken ignorerade de berättigade kraven från offren från Auschwitz och andra arbetsläger.

4 Februari 1999, 20 månader senare,. och under ökade internationella påtryckningar, tvingades Deutsche Bank öppna sina arkiv från Nazi-tiden, totalt mer än 10 km i omfång. Dessa arkiv tvingar oss skriva om historien bakom andra världskriget och det 20:e århundradet. De avslöjade dokumenten visar :

För att få kontroll över världens naturresurser och råvaror stödde Hoechst, Bayer and BASF Hitlers maktsträvanden och hans försök att erövra världen. Med över 70 miljoner Reichsmark (mer än en halv miljard dollar ) var de nazistpartiets största finansiärer, och därmed även finansiärer till kriget. För att förena sina ansträngningar hade man bildat en kartell med kodnamnet – IG FARBEN .

Direktörer i dessa företag utvecklade en fyraårig ekonomisk plan för krigsförberedelserna och sammanträffade med riksmarskalk Göring den 15 juni 1936. Hitler själv presenterade IG FARBENs plan i ett spektakulärt tillkännagivande som den ”nya fasen” , den officiella nazistiska ekonomiska politiken inför kriget.

80% av befattningarna i det tillskapade tyska ministeriet för Resurser och Råvaror under kriget fylldes med specialister från Hoechst, Bayer och BASF, vilka samordnade industrier och egendom i erövrade Europeiska länder på IG FARBENs vägnar.

Auschwitz-lägret var en filial för tvångsarbete till IG Auschwitz, den största industrianläggningen i krigstidens Europa, och till 100% beroende av Hoechst, Bayer och BASF’s IG Farben. Koncentrationslägret tillhandahöäll gratis arbetskraft för det närbelägna IG Auschwitz, vilket producerade 100% av all syntetisk bensin och gummi, liksom andra kemikalier för Hitlers krigföring. Hoechst, Bayer och BASF var organisatörer, arkitekter och ledning för Auschwitz koncentrationsläger, platsen för de värsta brott som begåtts mot mänskligheten.

För att testa outforskade droger och vacciner använde Hoechst, Bayer och BASF tusentals oskyldiga fångar i koncentrationslägren som försökskaniner. Mer än 50% av deltagarna dog under dessa experiment. Många andra tystades iu efterhand så att de inte skulle kunna berätta om tortyren.

Dagligen utvaldes arbetsstyrkan av Hoechst, Bayer och BASF vid fabriksgrindarna, för att ge bästa effektivitet på IG Auschwitz. Värdelös arbetskraft gjorde man sig av med i gaskamrarna. T o m utrotningsgasen Zyklon B tillverkades av IG Farben.

Vid Nürnbergrättegångarna 1947 dömdes flera direktörer i Hoechst, Bayer och BASF för massmord, slaveri och andra brott mot mänskligheten. Den amerikanske chefsåklagaren vid Nürnbergrättegångarna, Telford Taylor , sammanfattade ” Utan IG FARBEN hade det andra världskriget inte varit möjligt” .

IG-Farben-kartellen avslöjades vid Nürnbergrättegångarna, men Hoechst, Bayer och BASF tilläts fortsätta sin verksamhet. 1953 var alla dömda direktörer åter fria, och intog snabbt de högsta positionerna i den tyska efterkrigsindustrin.

Bara tio år senare, 1963, var Hoechst, Bayer och BASF redo för nästa globala attack på de mänskliga rättigheterna. Som en del av deras globala expansion av den pharmaceutiska marknaden måste de se till att hälsovinsterna med vitaminer måste förbli okända. I detta syfte pressade de den tyska regeringen att leda internationella ansträngningar för att förbjuda vitaminer och icke patenterbara naturliga behandlingsmetoder. 1983 blev den tyska regeringen politiskt verkställande organ för dessa planer, genom att ta initiativ till den nu beryktade UN Codex Alimentarius commission on nutrition, och alltsedan dess leda dess arbete.

Deutsche Bank deltar i brott mot mänskligheten – då och nu!

Hur kunde Deutsche Bank’s CEO Rolf Breuer tvingas att göra dessa avslöjanden, och varför var Deutsche Bank tvungen att komma fram meed sanningen nu, ett halvt århundrade efter andra världskrigets slut?

Den 6 februari 1999 skrev den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, om dokumentation över IG Farben under nazisttiden. Deutsche Bank var hemmabank åt IG Farben och Hoechst, Bayer och BASF dikterade affärsvillkoren för denna bank. För femtio år sedan dikterade dessa företag att Deutsche Bank skulle finansiera Hitlers militära erövringståg.

Denna världsomspännande strategi förklarar varför Deutsche Bank nu vill förvärva Trust of America för att bli världens största bank. I ljuset av dessa fakta är det självklart att varken amerikanska medborgare eller amerikanska företag kommer att ha fördelar av denna affär. Tvärtom borde folket, politiker och anti-trust-myndigheter i USA stoppa detta omgående.

Läkemedelskartellen skickade Deutsche Banks chef Breuer ut i minfältet för att försöka klara upp deras nazistförflutna. I ett desperat ”anfall är bästa försvar” tänkte de att genom att avslöja historiska faka kanske de kunde bli förlåtna av världen. De vet att denna ursäkt är en förutsättning för deras fortsatta expansion på världsmarknaden.

Också tidpunkten för offentligggörandet av denna historiska ursäkt visar att läkemedelskartellen skyr dagens ljus: Offentligggörandet gjordes under maximal mediauppmärksamhet på Clintons riksrättsaffär och under den tyska karnevalsäsongen.

Fruktlösa försök av den tyska regeringen att skydda läkemedelskartellen

Den nuvarande tyska regeringen fullföljer traditionen som blind tjänare åt tysk läkemdeslindustri. Direkt efter att ha utsetts till tysk rikskansler i september 1998 inledde Gerhard Schroeder en serie hemliga möten med direktörer från Hoechst, Bayer, BASF och andra tyska företag. Syftet med dessa möten var att finna ett sätt att skydda tyska företag mot en störtflod av stämningar från överlevanden från koncentrationslägren.

Schroeder utsåg sin stabschef Bodo Hombach för uppdraget att manipulera den allmänna opinionen och vrida om armen på det judiska samfundet, lika väl som på amerikanska regeringstjänstemän. I Hombachs resande sällskap ingick också Rolf Breuer från Deutsche Bank, som sänts på denna pilgrimsfärd till företagskunder.

Hombach-Breuers uppdrag och mål i USA är bl a

– att få erkännande från Judiska Rådet
– att förmå Ed Fagan och andra jurister att avstå från stämningsansökningar
– att förmå USAs myndigheter att godkänna samgåendet mellan Deutche Bank och Bankers Trust
– att förmå rättsliga myndigheter att avvisa fortsatta krav från koncentrationslägrens överlevanden

I gengäld tillkännagav Schroeder och Hombach den 16 februari bildandet av en fond för nazistoffer, vilken skulle ge de några av dem några hundra dollar var, medan resten helt skulle ignoreras. Förslaget skulle innebära att kartellen skulle ursäktas för sin roll under det andra världskriget, då Europa plundrades, miljontals människor dödades och förslavades, genom en donation på några miljoner dollar, och få grönt ljus för att fortsätta plundringen av miljontals människor på en biljard-dollar-marknad för läkemedel.

Torsdag den 11 februaru hade kansler Schroeder t o m fräckheten att träffa president Clinton för att få honom att medverka i denna plan. Han lyckades inte.

Lärdom av historien

Det kan inte bli någon amnesti för Hoechst, Bayer och BASF, grundare av Auschwitz, så länge dessa företag fortsätter att begå brott mot mänskligheten. För ekonomisk vinning fortsätter dessa företag att skapa onödigt lidande och förtida död för miljontals människor genom att underhålla och underblåsa sjukdomar i epidemiska proportioner. Med sin plan att förbjuda livräddande hälsoinformation om vitaminer och andra naturliga behandlingsformer förhindrar de aktivt utrotande av hjärtinfarkter, stroke och andra vanliga sjukdomar, vars primära orsak är vitaminbrister.

Dessa och andra medlemmar av den internationella läkemedelskartellen måste hållas ansvariga inte bara av överlevarna från Auschwitz, utan också av miljonbtals patienter världen om, som har blivit eller förblivit sjuka, och av anhöriga till patienter som dött till följd av kända biverkningar av läkemedel.

Vi kan vinna kampen mot läkemedelskartellen

Den främsta anledningen är att sanningen står på vår sida. Läkemedelskartellen kan vinna endast om den förmår undertrycka sanningen. Vi kan vinna om vi talar högt om sanningen. Detta gäller såväl historiska fakta som de aktuella fakta som presenteras idenna artikel.

Låt oss se på de senaste åren:

1991 upptäckte jag att hjärtinfarkt och strokes inte är sjukdomar, utan precis som skörbjugg, resultatet av vitaminbrister, och därför möjliga att förebygga. Dessa upptäckter presenteras i min bok Why Animals Dont Get Heart Attacks But People Do. Det blev vid den tiden klart för läkemedelsbolagen att deras mångmmiljardmarknad för hjärt- och kärlpreparat var helt beroende av en enda faktor – hur effektivt de kunde hindra att information om detta medicinska genombrott från att spridas.

Det var detta medicinska genombrott som utlöste FDA:s våldsamma angrepp på kosttillskott. Men de kunde inte vinna kampen. Amerikas folk vann slaget om vitaminfrihet, utmynnande i Dietary Supplement Health and Education Act (DHEA). Analys visade att DHEA var historiens värsta bakslag för FDA och läkemedelsindustrin. Återigen hade det visat sig att den moraliska styrka som sanningen ger segrar över ekonomisk och politisk makt!

Med USA förlorade läkemedelsindustrin världens största nationella marknad, och läkemedelsindustrin var tvungen att inrikta sig på den internationella nivån: Detta är bakgrunden till att den då sovande UN Codex Alimentarius Commission återupplivades 1995, och därmed förde det globlaa slaget om vitminfrihet till Tyskland.

1996 publicerades min bok i Tyskland och jag flyttade till Europa för att leda slaget mot läkemedelskartellens hydra direkt från dess tröskel. Vi kunde nå remarakbla framgångar:

Vid Codex Alimentarius möte i Berlin 21-.25 Sept 1998 motsatte sig delegater från mer än 40 länder deras förslag. Planem för att göra naturlig hälsoinformation olaglig uppsköts till nästa möte under våren år 2000. Den motståndsrörelse vi byggt upp före och under Codex-mötet i Berlin, inkluderande Berlintribunalen mot läkemedelskartellen, dokumenteras på vår web-site (www.drrath.com)

Vid det tyska valet röstades kansler Helmut Kohl bort genom en jordskredsförlust. Kohl var en tidigare lobbyist för läkemedelskartellen och hade av kartellen förts fram till de högsta positioner i dentyska regeringen. Därifrån tjänade han i 16 år kartellen på nationell och internationell nivå.

Vår nationella kampanj för vitaminfrihet i Tyskland blev den enskilda mest avgörande faktorn i den jordskredsomvälvning som inte bara sköljde bort Helmut Kohl, utan också hela den tidigare regeringen. På många patienters vägnar, och för att klarlägga Kohsl roll som politisk medbrottsling för läkemedelskartellens kriminella förehavanden inlämnade jag en stämningsansökan mot Kolh hos den federale åklagaren i Bonn, rörande brott mot mänskligheten mm. Texten i denna stämningsansökan återfinns på vår website (www.drrath.com), och kan tjäna som en startpunkt för stämningar mot läkemedelskartellen i många anda länder.

Hälsokostbutikernas ansvar

Under kampen för vitaminfrihet i USA mellan 1992 och 1994 kunde hälsokostbutikernas roll inte överskattas. Från tusentals hälsokostbutiker runt om i USA spreds information till miljontals kunder, och de var samordningscentraler för att slå tillbaka läkemedelsidustrins attack.

I detta slag vann hälsobranschen ovärderlig erfarenhet inför nästa avgörande steg: Otvivelaktigt vill läkemedelskartellen helt utplåna hälsobranschen och tvinga den till att leva på nåder. Men branschens verkliga roll är den omvända: Hälsokostbutiker runt om i USA har blivit hörnstenar för ett nytt samhällsbaserat hälso- och sjukvårdssystem. Genom deltagande i den allmänna kampen mot läkemedelskartellen i detta nya avgörande slag, kommer Amerikas hälsokostbutiker att framstå som de naturliga ledarna i en ny era för mänsklig hälsa. Detta nya hälsovårdssystem kan befria sig själv från det skämt läkemedelskartellen utgör, och kommer att främja förebyggande, naturlig läkning och framför allt utrotandet av sjukdomar.

Vad behöver göras nu?!

Det kan helt enkelt inte bli fråga om någon amnesti för Auschwitz´organisatörer så länge som de fortsätter att riskera miljontals liv världen över.

Den främsta uppgiften är att informera Dina kunder om utvecklingen och bakgrunden. Du kan kopiera detta brev och ge det till Dina kunder. Din butik kan bli en informationscentral som kan ge dina kunder information som de inte kan få någon annanstans. Dina kunder kan också vilja ta ställning i dessa frågor: Här är förslag på åtgärder som onedelbart kan vidtas: Se till att dina politiska företrädare får veta vad du tycker:

– Ingen lagstiftning får skydda Auschwitz´organisatörer mot stämningar från sina offer!

– Avbryt alla samtal med tyska politiker som agerar på uppdrag av Auschwitz´organisatörer!

– Samgåendet mellan Deutsche Bank och Bankers Trust, i syfte att bana väg för läkemdelskartellen, måste stoppas

– Den tyske kanslern Schroeder, stabschefen Hombach och andra medbrottslingar till läkemdelskartellen måste förklaras som oöönskade i Amerika, så länge de agerar på kartellens vägnar.

– Hoechst, Bayer, och BASF, Auschwitz´organisatörer, samt ledare för den internationella läkemdelskartellen och Codex Alimentarius måste bannlysas från den amerikanska aktiemarknaden.

– Konsumenter runt om i världen måste bojkotta produkter från Hoechst, Bayer och BASF tills dessa företag har betalt skälig kompensation för sina brott. Informera dina vänner, grannar, be lokala tidningar skriva om et!

– Enskilda och gruppstämningsansökningar måste inges mot Hoechst, Bayer och BASF och andra läkemedelsföretag från personer som drabbats av svåra läkemedelsbiverkningar

– Läkemedelsföretagen måste öppna sina arkiv vad gäller biverkningarna, för att skydda patienter från skada

Skriv till dina politiska företrädare och kräv att de stoppar allt stöd åt läkemedelskartellens planer för att hindra hälsoinformation vad gäller vitaminer och andra naturliga behandlingsformer, på nationell och internationell nivå

Skriv till kommissionärerna vid FDA och FTC och informera dem om att varje reglering som försvårar utbytet av livräddande information om naturlig hälsa sätter mänskligt liv aoch hälsa på spel. Varje tjänsteman som deltar i sådana åtgärder borde åtalas.

När du nästa gång har att göra med CRN eller andra organisationer som påstår sig företräda dina intressen – var uppmärksam!

Jag uppmanar Dig att delta i detta nya steg i kampen mot läkemdelskartellen, i ditt eget intresse, som yrkesverksam i hälsobranschen, för dina kunders skull, och för de miljoner som har intresse av effektiv, säkler och ekonomiskt rimlig naturlig hälsa.

Er

Matthias Rath, M.D.

USA:
•    Alan Hevesi, Comptroller of New York City
support@financenet.gov
•    Bankers Trust Alex Brown
webmaster@Alexbrown.com
•    Stuart Eizenstat, Under Secretary for Economic, Business, and Agricultural Affairs, US-State Department
publicaffairs@panet.us-state.gov
secretary@state.gov
state.business@erols.com
•    President Clinton
www.whitehouse.gov/WH/Mail/html/Mail_President.html
•    Vice-President Gore
www.whitehouse.gov/WH/Mail/html/Mail_Vice_President.html
•    Simon Wiesenthal Center L.A.
www.webmaster@wiesenthal.com
http://motlc.wiesenthal.com/pages/mailform.htm
•    US Embassy Germany
http://www.usembassy.de/e0.htm
•    Edward Fagan, Attorney for Auschwitz victims, New York, NY
Fax: 212 839-7127

Germany:
•    Gerhard Schroeder, Chancellor,Bonn
http://www.bundeskanzler.de/01/kanzlerf.html
•    Bodo Hombach,Secretary
of the Chancellery, Bonn
www.bundeskanzler.de/02/amtf.html
•    Germany’s Central Council of Jews
Zentralrat der Juden in Deutschland, Rungsdorferstraþe 6, D-53173 Bonn
Fax. +49 (0) 228 35 54 69
•    Hoechst
EMueller@corpcomm.hoechst.com
PElliott@corpcomm.hoechst.com
PPohl@corpcomm.hoechst.com
CTilger@corpcomm.hoechst.com
•    BASF
http://www.basf.de/basf/html/e/mail/email.htm
•    Bayer
http://194.231.159.80/Maildesk.nsf/ResponseEOther?OpenForm
•    Deutsche Bank
http://public.deutsche-bank.de/global/index.htm
http://public.deutsche-bank.de/global/navigation_email.nf/Frameset/KCFR-43AEM2?OpenDocument•     Dresdner Bank
Investor.relations@dresdner-bank.com
Other countries:
•    Government of Israel (Knesset)
feedback@www.knesset.gov.il
http://www.knesset.gov.il/knesset/engframe.htm
•    World Jewish Congress
wjc@virtual.co.il
•    World Health Organization
http://www.who.int