Fluor

Fluor

Det finns klart vetenskapligt stöd för att påstå att:

1) Fluor stör syntesen av kollagen och leder till nedbrytning i ben, muskler, hud, brosk, lungor, njure och strupe.

2) Fluor stimulerar granulatbildning och syrekonsumtion hos vita blodkroppar men hämmar dessa processer när den vita blodkroppen utsätts för främmande ämnen i blodet, Också små mängder fluor minskar deras phagocytoseringsförmåga

3) Fluor förvirrar immunsystemet och får det att gå till angrepp mot kroppsegna vävnader, och ökar tumörernas tillväxthastighet hos cancerbenägna personer.

4) Fluor hämmar bildandet av antikroppar i blodet

5) Fluor hämmar sköldkörtelns funktionsförmåga

6) Fluor har en nedbrytande effekt på olika vävnader i kroppen

7) Fluor främjar utveckling av bencancer

8) Fluor påskyndar åldringsprocesser i kroppen

9) Nedsväljning av fluor från tandsköljnings- o andra preparat hos barn är extremt riskfyllt för den biologiska utvecklingen.

10) Fluor minskar intelligensutvecklingen i den mänskliga hjärnan och kan möjligen leda till inlärningssvårigheter mm

11) Fluor lagras i hjärnan och kan med tiden nå skadliga nivåer

12) Innehållet av fluor i en tandkrämstub är tillräckligt för att döda ett tolvkilos barn. I USA är tandkrämstuber med fluor försedda med varningstext.

13) Fluor påverkar hippocampus – ett område i hjärnan – och har använts för att manipulera människors beteende och humör, t ex bland krigsfångar

14) Fluor har föga eller ingen positiv inverkan på tandstatus hos människor. Det kan ge missfärgningar och sköra tänder, samt försena tandskiftet hos förskolebarn.

15) Fluor är särskilt giftigt i samband med aluminium – t ex i konservburkar (läskedrycker), tandkrämstuber innehållande aluminium, etc.

Det finns inga säkra gränsvärden för gifter!

Fluor används t ex som tandsköljningsmedel i skolorna, som tillsats i tandkrämer, i läkemedel och som tillsats i livsmedel m.m.

Länkar

Fluoret inom tandvården är ett cellgift!
http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html

Läs om effekterna av lågdosförgiftning på
www.klokast.se/siem/giftbroschyr.html

Om du har egna hälsoproblem kan du ha stor glädje av SIEMS Webbkurs i ekologisk medicin.