passjuka

Påssjuka

Tidiga stadier. Plötslig feber ofta efter att ha varit utsatt för kyla. Het, varm hud, Rastlös och darrande. Värre om natten – ACONITUM 30 c

Våldsamt inträdande hög feber. Pulserande huvudvärk och bankande snabb puls. Stirrande ögon med förstorade pupiller. Högra spottkörteln mer svullen än den vänstra – BELLADONNA 30c

Feber med svettning. Huvud och fötter kalla och fuktiga – våt kudde

Förstorade pupiller. Ljuskänslig. Svullna körtlar – CALC CARB 6 c
Måttligare feber. Svullna smärtsamma halskörtlar, särksilt på högra sidan. Möjligen ont i örat. Ymnig, skarp saliv och svett. Mjuk, slapp tunga. – MERC SOL 6 c

Senare stadium. Svullna körtlar med skarp smärta som går ut i käken. Febrig och frusen, men vill ha frisk luft. Påtagligt otörstig. Gråtig och vill ha uppmärksamhet – PULSATILLA 6 c

Vänstra spottkörteln mer påverkad än den högra. Stor svullnad och smärta. Värre på kvällarna. Bättre av att röra sig. Användbar som förebyggande efter smitta (då en dos om dagen i tio dagar).- RHUS TOX 30 c

En dos tages i timmen 6 ggr, därefter 3 ggr/dag. Minska dosen vid förbättring.

Källa: Richard Moskowitz ”Unvaccinated Children” Moskowitz är MD vid N Y University och har studerat homeopati för prof George Vithoulkas (förra årets alternative nobelpristagare) ÷versättn: Ulf Brånell;SIEM

SIEM kan naturligtvis inte genom dessa upplysningar åta sig något medicinskt behandlingsansvar (vad man nu kan mena med detta) och rekommenderar naturligtvis var och en att alltid använda sitt eget sunda förnuft.

SIEM har inget ekonomiskt intresse i något företag som tillhandahåller de preparat som anges ovan, och tillhandahåller själv inte sådana. Däremot innehåller vårt kursprogram en Alternativ Föräldrautbildning för föräldrar till barn i alla åldrar, som vill ge sina barn en giftfri uppväxt.

Om du har egna hälsoproblem kan du ha stor glädje av SIEMS WEB-kurs i ekologisk medicin.

Homeopatiska medel vid vissa barnsjukdomar

Barn under åtta år får enligt svensk lag inte undersökas eller behandlas av alternativmedicinare. Denne får inte heller lämna råd om behandling utan personlig undersökning.

De giftfria och effektiva homeopatiska och andra naturmedel som är användbara kan vara svåra att överhuvud taget komma över för ”gemene man”, också p g a lagstiftning o registreringstvång mm. (Däremot är det fritt fram för TV-reklam för receptfria kemiska läkemedel med bevisade skaderisker).
Genom sådan lagstiftning är det naturligtvis lätt att sprida uppfattningen att det inte finns något alternativ till vaccinering. Kvacksalverilagen har dock ännu inte medfört inskränkningar i grundlagen, rörande tryck- och yttrandefrihet.

Det finns därför (ännu?) inget förbud för föräldrar att själva skaffa sig de kunskaper som kan behövas för att hjälpa sina barn. Det är alltså tillåtet för föräldrar att utbilda sig i naturmedicin och tillämpa sina kunskaper i familjen. Det torde också vara tillåtet att vid besök i utlandet själv inhandla det husapotek man anser sig behöva. Att för eget bruk importera sådana preparat torde också vara lagligt, tex från något företag som finns på web-en. I många länder, t ex England, är handeln med homeopatiska preparat närmat helt fri och ett husapotek kan inhandlas för en billig penning.