Polio

Polio – frukta sjukdomen eller vaccinet?

Bakgrund:

Fastän polio existerat under århundraden uppkom inga större epidemier förrän i slutet av 1800-talet, då rutinvaccination mot smittkoppor, difteri och andra sjukdomar började bli vanliga i västerlandet. Förlamningar till följd av polio var närmast okända innan dess. Poängen är att polioviruset normalt är godartat, att infektioner är så milda att de oftast uppfattas som influensa eller förkylning. Endast sällan framskrider polio till förlamningar, och påverkar då särskilt dem som är mottagliga pga andra faktorer, undernäring, dåliga hygieniska förhållanden eller andra skador, t ex injektion av annat giftigt ämne.

Några Fakta

Under 1980-85 rapporterade US Center for Disease Control 55 fall av polioförlamningar, varav 51 var orsakat av oralt vaccin och 4 fall var ³importerade² från utlandet.

Förmågan hos det vanliga DTP-vaccinet att framkalla polioförlamning har varit känd sedan 1909. 1950 undersöktes mer än 3000 fall av polio i New York. De drabbade barnen hade dubbelt så ofta fått DTP-vaccination inom två månader före utbrottet , som en kontrollgrupp av barn som ej drabbats.

Den 12 april 1955 förklarade American Foundation of Infantile Paralysis att poliovaccinet var säkert och effektivt, och skulle eliminera polio i framtiden. Masskampanjer för vaccinering började. Den 23 juni samma år förklarade American Public Health Service att det hade uppstått 168 bekräftade poliofall bland de vaccinerade, innebärande sex dödsfall, samt dessutom 149 fall i de vaccinerades omgivning.

Vid en undersökning 1959 i Massachusetts hade 77% av de som drabbats av polioförlamning redan tidigare fått tre poliovaccinationer.

Vid en polioepidemi i Oman 1988-89 visade sig att 43% av de poliodrabbade hade fått DTP-vaccin de senaste 30 dagarna, jämfört med 28% av kontrollgruppen,

New England Journal of Medicine rapporterade under 1995 att rumänska barn drabbades av polio efter vaccinering, och att risken var upp till 180 ggr större för barn som också fått antibiotikabehandling.

Andra förklaringar till polio

Det tas ofta för givet att det poliovirus som ligger bakom de epidemier av förlamning bland barn, som ibland förekommit. Det finns emellertid starka invändningar mot   synsättet att polioviruset är den dominerande orsaken.  Den mest välbelagda alternativa förklaringen handlar om bekämpningsmedel, i synnerhet blyarsenat och DDT.

I takt med att poliovaccineringen skett har också ofta diagnoskriterier och statistik förändrats, för att skapa intrycket att barnförlamningen utrotats. I själva verket ryms i dag ungefär lika många förlamningsfall bland barn som förut, nu  under helt andra diagnoser.

Poliovaccin innehåller bl a formaldehyd

Enligt ATSDR är formaldehyd listat som känt cancerframkallande ämne. Att svälja 2 tsk är dödligt för en vuxen. Det finns inga blodtester som kan i efterhand bevisa förgiftning av detta ämne eller ej. Jämför med att vanlig komjölk är dödligt i små mängder vid injektion i blodet. Är inte alla ”överkänsliga” mot formaldehyd?

Läs gärna också Alan Phillips Myter om Vaccinering i svensk översättning.