kost

Kost och Nervgifter

av Gabriel Cousens, MD, publicerad 1996 i New Frontier Magazine

Översättning: Ulf Brånell, SIEM

SE OCKSÅ TARMRENINGSPROGRAM

Många kroniska mentala sjukdomar såväl som fysiska problem orsakas av gifter som ackumuleras i kroppen. De vanligaste gifterna i kroppen produceras i tarmen. Tarmgifter beror på övertillväxt av förruttnelsebakterier i tunn- och tjocktarmen. Förrutnelsebakterier lver på delvis smält föda, speciellt från animaliskt protein, som ansamlas i tarmen. Dessa bakteriegifter absorberas i blodbanan och skickas ut till resten av kroppen. De påverkar särskilt hjärnan, där de kan orsaka mentala störningar ( eller än vanligare: huvudvärk. Övers anm)

Tarmförgiftning orsakas av överdrivet ätande, för täta måltider, ätande sent på kvällarna (när den energi som står till matsmältningsorganens förfogande är låg) samt en svag matsmältningsapparat. Den diet som mest bidrar till förgiftning innehåller mycket animaliska proteiner och föga komplexa kolhydrater och fibrer.

1933 summerade Dr. Anthony Bassler, professor i gastroenterolgi, en tjugofemårig studie genom följande ” Varje läkare borde inse att tarmförgiftning är den mest betydelsefulla primära och bidragande orsaken till många sjukdomar och störningar i människokroppen”.

När tarmförgiftningen behandlats har man kunnat få en återgång av symtom som trötthet, nervositet, matsmältningsproblem, försämrat näringsupptag, hudutslag, endokrina störningar (hormonstörningar Ö a) huvudvärk, ischias, olika former av ryggont, allergier, problem med ögon, öron, näsa, hals, bihålor, och t o m hjärtstörningar. Det innebär inte att tarmförgiftning är den enda orsaken till sådana problem, men den är en faktor som ofta förbises.

Tarmförgiftning är som nämnts också förknippad med olika mentala störningar. 1917 presenterade två forskare, Satterlee och Eldridge, 518 fall som visade att genom att behandla tarmförgiftningen kunde följande symtom lindras: mental passivitet, tröghet, dumhet, koncentrationssvårigheter, dåligt minne, mental koordination, irritabilitet, brist på förtroende, överdrivet grubblande eller introspektion, hypokondriska fobier, depression, melankoli, fanatism, förvirring, hallucinationer, självmordstendenser, delirium och senilitet.

Några av de främsta tarmgifterna är ammoniak, indol, indican, skatol, chlostridium perfringen enterotoxin, guanidin, fenol och höga koncentrationer av histamin. Incikan är ett av de vanligaste tarmgifterna och dess närvaro indikerar närvaron av också andra gifter. Jag rutintestar alla mina patieneter för indikan i urinen. En hög indikanhalt är ofta förknippad med förskjutningar i sacroiliaca-. övre lumbar- eller thoracalryggskotor, som inte svarar på normal chiropraktisk behandling.

HUR MAN BEKÄMPAR TARMFÖRGIFTNING – SE OCKSÅ TARMRENINGSPROGRAM

EN av de snabbaste och enklaste behandlingarna är en rejäl juice-fasta. Jag har funnit att indikanhalten vanligen reduceras till 0 efter endast sju dagars fasta tillsammans med dagliga lavemang. En diet på flytande föda ger tarmen en välbehövlig vila, och tillåter inflammationer att läka ut, medan proteinreduktionen svälter ut förruttnelsebakterierna. För dem som har svårt att fasta kan en diet låg på protein (20-30 g/dag) låg på fett, och hög på komplexa kolhydrater med åtminstone 80% rå vegetarisk föda, vara effektiv, men ta längre tid för att åstadkomma motsvarande resultat.

Vi kan vidta många åtgärder i vårt dagliga liv för att undvika tarmförgiftning: Den enklaste ochmest betydelsefulla är att undvika att äta för mycket. Att äta huvudmålet tidigt på dagen och endast ett lätt mål eller juice på kvällen, ger matsmältningssystemet vila under sömnen, då energin är låg.

Motion reducerar också tarmförgiftning, eftersom den stimulerar tarmens rörlighet. Slutligen kan ett kosttillskott av lactobacillus acidophilus förse tjocktarmen med normal hälsosam bakterieflora, och hämma tillväxten av förrutnnelsebakterier. Eftersom de flesta människors matsmältningsapparat är utmattad av för mycket lagad mat kan det också vara en god idé med tillskott av matsmältningsenzymer och örter.

Den näst vanligaste typen av gifter i människroppen kommer från den naturliga ämnesomsättningen. En del av dessa härrör från den egna kroppen, andra har externa källor, som t ex ogräs- och baklteriedödande medel som finns i vår föda. Båda är skadliga för våra neurobiokemiska funktioner

KOPPLING TILL SCHIZOFRENI

Två av dessa metaboliska neurotoxiner – -adrenolutin och adrenochrome – ör nedbrytnignsprodukter från kroppens eget epinephrine. Båda förknippas med biokemiskt baserad schizofreni. Adrenochrome är en hallucinogen som också hämmar nervcellernas signalöverföring. Om kroppen inrymmer ett överflöd av adrenochrome, antingen pga stress eller störd biologisk nedbrytningskapacitet, har vi förutsättningar för felfunktioner i hjärnan. En långsamt växande medvetenhet i den vetenskapliga litteraturen pekar på ett antal hjärnfunktionsstörningar som kan förknippas med ackumulerandet av olika neureotoxiner i hjärnan.

Många av dessa neurotoxiner kan deaktiveras av leverenzymer. Levern använder två olika enzymsystem för detta. Det första kallas cytokrom P450, och framställer mellanprodukter, av vilka några också är giftiga. Det finns sex olika vägar som dessa mellanprodukter sedermera kan oskadliggöras, varefter de utsöndras via galla eller urin. Om något av dessa två leverenzymsystem har brutit samman, eller inte fungerar harmoniskt tillsammans, kan neurotoxiner börja ansamlas i hjärnan.

En person med dålig näringsstatus, eller har en giftig lever till följd av en diet som innehållelr mycket animaliskt protein, fett och annan föda som innehåller ogräs- eller bakteriedödande medel, eller andra kemikalier, kan ha störda leverenzymsystem. Forskare har också funnit att en inflammerad tarmslemhinna kan medföra att gifter från föruttnelsebakterier absorberas i blodbanan. Denna förgiftning kan överbelasta leverns avgiftningssystem och ge störda neurologiska funktioner.

NEUROTOXINER OCH FRIA RADIKALER

Neurotoxiner skapar fria radikaler och leder till oxidativ stress. Fria radikaler är mycket aktiva molekyler som på ett förödande sätt påverkar normala friska biologiska strukturer. Dessa fria radikaler reagerar med olika proteinstrukturer, tex DNA eller membranlipider, och skapar en ospecifik vävnadsskada.

Hos barn med hjärnskada har forskare funnit höga oxidativa stressnivåer. Liksom andra under oxidativ stress kunde dessa barn hjälpas med tillskott av antioxidanter som vitamiin C och E, Q10, Bvitaminer, främst B3 och B6, bioflavonoider, carotenoider, enzyemr och aktiverande mineraler som t ex zink, koppar, mangan och selen, som alla fungerar som livvakter åt nervsystemet.

En person vars kropp utvecklat och bibehållit energiska neuron och frisk lever har förmåga att oskadliggöra olika giftiga kemikalier, som kan funera som neurotoxiner hos en person med sämre diet och livsstil. Oavsett hur komplexa de biokemiska detaljer är, förblir den allmänna lösningen densamma och mycket enkel:

En hälsosam livsstil inkluderar mycket djupandning och motion, såväl som vegetarisk diet, med mycket frukt, grönsaker, nötter, säd, men låg på protein och fett, vilket ger nervcellerna kraft. Denna metaboliska neuronenergi skapar en ämnesomsättning som kan skapa neurotransmittorer och reglerande ämnen, och har tillräcklig kraft för att bryta ned dessa ämenn utan att skapa oxidativ stress eller bygga upp ett överskott av neurotoxiner.

Siems kommentar:

Den som undrar över varför han aldrig stött på diagnosen ”tarmförgiftning” på sin vårdcentral eller sjukhus kan fortsätta att undra. SIEMs uppfattning om den skolmedicinska ”vetenskapen” framgår på andra ställen i denna site.

Den som slutligen börjar fundera om han möjligen bibringats felaktig diagnos eller uppfattning om sitt hälsotillstånd, och vill skaffa sig kunskaper om alternativ medicin rekommenderas SIEMs Webbkurs.

Mailat till SIEM

Matvanor är känsliga saker.

Hej mitt namn är —

Det är rent jävla ljug på din sida, för att sälja dina produkter eller för att nära något begär av ”medicin guru” som du har, det finns inga som hellst vetenskapliga belägg för att ”tarmförgiftning” enns skulle existera. att olika inflammatoriska sjukdomar i tarmen skulle ha något samband med kosten är rent skitsnack, tex, fiberik kost kan därimot, underlätta symtomen. att som du säger ”tarmförgiftning” skulle ligga bakom mentala störningar etc, är också fel det finns inga som hellst samband, Hur förklarar du att inte halva västvärldens befolkning, får sådan hemsk ”tarmförgiftning” och blir sjuka eftersom dom äter osunt de flesta… det du gör är att leka någon slags medicinsk ”expert” du borde låta människor vara ifred, och låta dem nyttja våran riktiga sjukvård, du njuter av att folk tror att du är ”kunnig” och vet hur man ska lösa deras problem, det du gör är att du ”önsketänker” om olika teorier som någon flummig new-age, nisse har hittat på, det finns inga andra sanningar än de vetenskapen kommit fram till

SIEMS kommentar är överflödig.


Tarmbesvär

Hej! Jag är en kvinna född 5/9 1964. Har egentligen ”alltid” haft mer eller mindre problem med mage-tarm. Vid 8 års ålder opererades jag för blindtarmsinflammation. Minns inte riktigt hur jag hade det med avföringen som barn men vet att jag sedan tonåren haft problem med uppblåst mage/buk i samband med att jag ätit. Jag har aldrig haft viktproblem utan väger 55 kg och är 171 cm lång. Sedan 5 år tillbaka är jag vegetarian, med inslag av ost/mjölk/smör några ggr i veckan. Jag har oftast hård avföring. Dricker en del vatten, 1-2 liter per dag i alla fall. Äter dock tyvärr söta saker nästan varje dag, inga stora mängder men dock någon kaka, en glass, lingonsylt etc nästan dagligen. Äter numera vanligt vitt bröd bara 1-2 ggr i veckan, men gärna riskakor, havregrynsgröt.

För 6 år sedan föddes mitt första och enda barn. Under de sista två månaderna hade jag extra besvärlig förstoppning med avföring kanske bara varannan dag, mycket hård, mycket besvärligt. De sista åren har det varit så att jag får extra besvär med förstoppning och uppsvälld buk dagarna innan jag får mens, och inte avföring varje dag. Buken blir väldigt svullen under några dagar och hungerskänslor ”försvinner”. När mensen sen kommit igång, börjar tarmen fungera bättre igen med avföring i regel en gång on dagen, om jag sköter mig, dvs om jag dricker ordentligt, äter linfrön varje dag. Det är bortsett från den fysiska belastningen med förstoppning vid mens, aven psykiskt belastande eftersom jag inför varje mens börjar oroa mig för att jag nu ska ha besvär med extra förstoppning i en vecka. Vidare ”slutar tarmen att fungera” när jag reser bort. Är jag bortrest över en helg har jag i regel ingen avföring. Reser jag på semester en veck så kanske jag har avföring 2-3 gånger. Mycket fysiskt och psykiskt belastande. Oroar mig givetvis mycket om jag ska resa bort för detta är ju besvärande. Ska jag resa på utflykt över dagen samma sak. Alltid när jag kommer hem efter en helg elller utflyktsdag så kan jag däremot gå direkt in på toaletten och ha avföring. Märkligt. Dessa besvär med förstoppning vid mens och vid mens har jag haft i kanske ca 3 år. Problem vid resor minns jag att jag haft i bortåt 10 år men det känns värre numera.

De sista 3-4 åren har jag också fått en del problem med finnar och kvisslor i ansiktet, vilket jag aldrig hade som ung utan dessa problem började i 30-årsåldern. Jag har små nya kvisslor varje dag. Jag förstår att det har med förstoppningen att göra. Eftersom tarmen inte fungerar som den ska får ju avfall gå ut över huden istället. Jag tycker att jag på senare tid märkt ett samband med att om jag äter sötsaker så sväller buken snabbt. Lika så om jag äter bröd. Jag förstår ju att bröd och sött är något jag ska sluta med. Men hur bygger jag upp min tarmflora och tarmfunktion igen? Den har ju under många år successivt brutits ner. Jag är intresserad av hellre ett ”radikalt” förslag som hjälper mig lite snabbare även om det blir tufft för mig än ett ”långsammare” program där jag kanske inte märker resultat så snabbt utan tappar lusten. Jag vet att det rimligtvis tar tid att rätta till det här och att jag ”för alltid” måste ha ett annat förhållningssätt till det som förstört/förstör tarmen. Tacksam för svar.

 

Hej !

Med stor sannolikhet ligger roten i den gamla blindtarmsinflammationen. Blindtarmen är bl a ett immunologiskt verksamt organ, inte olikt tonsillerna i halsen. Om den svullnar har det i regel samband med en inflammation i kroppen som inte är begränsad till själva blindtarmen, utan består av t ex en rejäl tarm- eller ev luftvägsinfektion. Blir den bortopererad i detta sammahang uppstår inte bara ärrvävnad som kan försvåra tarmfunktionen framöver (sammanväxningar med annan vävnad i närheten, t ex äggstock är inte ovanlig) , utan ofta avbryts också utläkningen av den egentliga infektionen. I stället ligger denna ”latent” och skapar ett stående fokus med nedsatt cirkulation som läcker ut gifter i kroppen. Särskilt påtagliga blir problemen ofta då i samband med mens.
Kort sagt: Ska du komma tillrätta med ”förstoppningen” räcker det sannolikt inte bara med kostförändringar – dem har du ju redan vidtagit utan särskilt slående resultat. Det är ju inte heller så lyckat att i längden vara hänvisad till en ytterst restriktiv kost för att tarmen ska fungera.
Det gäller i stället att försöka renovera immunsystemet och rensa upp fokuset. Det brukar gå bra med homeopati och akupunktur, men processen blir ofta som du säger lite långdragen och turbulent, med förkylningssymtom och magoro.

Med vänlig hälsning
SIEM/Ulf


Följder av tarmlidanden?

Hejsan, Har varit in på din hemsida och läst en hel del. Jag har under ca 2 års tid varit drabbad av muskelvärk, huvudvärk och dålig mage. Om jag börjar tänka efter så har nog problemet börjat med att jag varit mycket hård i magen, få toalett besök, redan som barn. Har varit fruktansvärt trött och haft mycket huvudvärk. Mitt största intresse har nästan blivit att få gå och sova. Känns som att jag skulle kunna sova jämt. Så har jag nästan ”alltid” kännt det, men det har naturligtvis blivit värre de senaste 2 åren. Jag har provat att gå till en läkare av och till men insett att jag inte kan få den hjälp jag behövt.

Under olika perioder har jag provat på sjukgymanstik, akupunktur och det senaste är zonterapi.   Har själv funderat på att fasta för att börja en utrensning i kroppen. Kan det vara nåt? Hur går man då till väga, har fastat en period förut men det är några år sen.   Jag är 32 år har två barn och är ensamstående. Är en person som inte gör något ”halvdant”, utan försöker alltid göra mitt allra bästa. Många ser heller inte på mej hur dåligt jag mår. Försöker att ”hålla skenet uppe” både för mej själv och omgivningen.    Men nu börjar mina ben att värka så att jag inte längre kan springa. Det har varit ett litet intresse att vara ute och jogga på kvällarna. ….Har även kännt tidigare att det krampar i musklerna när jag har varit med på motionsgympa. Känner ju att jag skulle behöva träna eftersom jag har ett stillasittande jobb. Därför gör det mej så frustrerad att inte kunna vara med.   Tackar på förhand och hoppas få svar. Med vänlig hälsning  
Hej , tack för brev!
Du har det naturligtvis trist. Dina besvär är rätt så allmänna giftbelastningssymtom , din beskrivning pekar inte på någon särskilt identfierbar orsak som är lätt att avlägsna för att få bukt med dem – dvs om du inte har koppar- eller hormonspiral förstås. (En hel del av dina muskelbesvär pekar åt detta håll, men du nämner inget om detta). Då bidrar den sannolikt avsevärt till de senaste årens problem och bör plockas ut omgående.
….Att få igång en regelbunden tarmfunktion är mycket viktigare än tillfällig fasta – har du verkligen prövat alla normala åtgärder (fiberrik kost, fikon, katrinplommon, …)?

Med vänlig hälsning
SIEM/ Ulf


Förstoppning

Min 16 åriga son har haft problem med avföringen sedan han var liten. Han får ”förstoppning” och kan inte gå på toaletten på ett par dagar ibland upp till en vecka. Han känner sig heller inte nödig, magsmärtor e.dyl förekommer väldigt sällan men oron och stressen finns alltid där. För att överhuvudtaget kunna gå på toa tas ett laxerande medel. Vad kan man göra? Tack på förhand /

Din son borde omgående undersökas och behandlas av en kvalificerad naturmedicinare, homeopat, biopat etc. Det finns goda utsikter att han ska få hjälp. Om hans nuvarande tillstånd håller i sig år efter år riskerar han på sikt mer allvarliga bekymmer.

M v h
Ulf


Envisa munblåsor

Hej! Jag har under många, många år lidit av munblåsor. Enligt flera läkare (inom ”vanlig” medicin) är det sk förkylningsblåsor, alltså inte herpes eller ngt annat. Jag har inte kunnat behandlas, eftersom det tydligen inte finns ngn behandling för detta. På egen hand har jag provat en del, men inget har hjälpt. Jag har provat bl.a. Zendium-tandkräm, Ascoxal-tabletter, Longovital, b-vitaminkomplex, teatree-olja, mm. Jag har fått olika bedövningsvätskor och bedövningssalvor för att klara av att äta när det är som värst. Blåsorna kommer i perioder och kan vara i flera veckor. De avlöser varandra och kan komma enstaka eller uppåt tjugo åt gången. De kan vara små som prickar eller stora – uppåt 5 mm i diameter. Ibland plana och i bland mer som kratrar. På sistone har jag också fått ytliga sår i munnen. Nu har jag som en rand av små, små blåsor/sår på läpparna, precis där läpparna möts när munnen är stängd, så de syns inte utanpå munnen. Jag har inte dåliga blodvärden.

Jag äter fn ett vitamin-preparat för idrottsutövare. Det innehåller ”allt” och jag hoppades att det kunde hjälpa. Ett tag var det lite bättre, men nu har jag besvär igen. Jag var tämligen besvärsfri under min senaste graviditet. Mitt sista barn föddes 1997. Då drack jag Blodtplus (Ungefär som Blutsaft) för att bota och förebygga järnbrist, och jag trodde att det kunde ha hjälpt. Dessvärre kom blåsorna tillbaka när min son var någon månad. Kan det ha med hormoner att göra? Eller det faktum att jag är vegetarian? Jag äter mjölkprodukter, ägg och ibland fisk. Kan det trots mitt vitaminintag vara ngn brist? Finns det behandling, eller är även ni utan kunskap på detta område? Vad kostar det i såfall? Mvh,

Hej , tack för ditt brev Utan personlig undersökning kan jag bara dela med mig av lite spekulationer: – Om det verkligen är ”förkylningsblåsor” så handlar det sannolikt om en oläkt influensainfektion som spökar i kroppen: Det finns homeopatiska/immunbiologiska medel som kan tänkas fungera för detta. – Jag misstänker emellertid också att det parallellt finns tarmproblem, ev en gammal salmonellainfektion eller tarmvirus som kan spela in i att symtomen sätter sig just där de gör. Även här finns det homeopatiska medel som kan fungera.

Med tanke på vad du prövat tror jag inte att fortsatta experiment med näringstillskott eller kostförändringar kan göra så mycket. Eventuellt kan du genom detta också dragit på dig felnäring, t ex mineralobalanser som inte gör det lättare för kroppen att reda ut situationen. För att föreslå ”rätt” homeopatmedel måste jag nog göra en personlig undersökning, annars är risken att du – liksom tidigare – får pröva det ena efter det andra. …. Med vänlig hälsning Ulf

Hej! Tack för ditt snabba svar! ..Du skrev om salmonella/tarmproblem. -88 hade jag en ganska svår campylobact-infektion, som jag fick penicillin för. Jag var då också gravid med mitt första barn. Därefter har jag råkat ut för ytterligare två kraftiga maginfektioner vid utlandsresor -95 och i -96. Jag vill också fråga; skulle du avråda mej från att fortsätta med mina stora extra-vitamin-intag?? Tills jag fått blåsorna utredda alltså. Många tack! /—

He igen!

När det gäller näringstillskott: Provisoriskt skulle jag tillråda att upphöra med allt utom B- och C-vitamin.

m v h
Ulf


Kort fråga om svamp

Hej. Min dotter har fått torsk (candidi’asis) Har du något bra behandlingstips. Mvh

Hej !
Det kan vara många faktorer bakom svamp o ”torsk”. Vanligen hittar man bakgrunden i en dålig tarmfunktion, kanske efter antibiotikakurer med utslagen bakterieflora, eller dåliga mat- och godisvanor. Candida är också en vanlig biverkan av allergiläkemedel, tex Pulmicort. Sådana läkemdel gör det närmast omöjligt att komma tillrätta med svampproblemen.
För att komma tillrätta med problemen på ett naturligt sätt börjar man i regel alltså med tarmfunktionen. Ej godis, vitt socker, vitt bröd, sötmjölk, utan frukt, grönsaker, fullkornsbröd, fibrer, möjligen youghurt, måttligt med kött o fisk, ej korv, ordentligt med vitlök och paprika ( kryddad mat). Maskrossallad och örtthe är bra. Se till att hon kommer på toa varje dag, dricker ordentligt med vatten (ej läsk).
Eftersom jag inte vet mer om din dotter får det räcka som tips.
Med vänlig hälsning
Ulf

SE OCKSÅ TARMRENINGSPROGRAM.