celluliter

Celluliter, åderbråck, benbesvär och bensår.

Celluliter är en bindvävsdegeneration, som kan bero på att kroppens förmåga att göra sig av med gifter har försämrats.  De blod- och lymfkärl som ska lotsa gifter  ur kroppen har fått minskad kapacitet  och  gifterna binds i  stället fast i fett och  bindväv som ligger runt benens  muskler och under huden.   Orsakerna kan i sin tur vara  alltifrån förstoppning och andra tarmproblem till allmänt nedsatt cirkulation.  Se inte detta bara som ett kosmetiskt problem, utan som ett möjligt förgiftningssymptom , inte sällan tarmförgiftning.

Nära besläktade problem är s k åderbråck, där venernas förmåga att effektivt transportera blodet från benen tillbaka upp till  kroppen har minskat.  Det traditionella medicinska sättet att beskriva problemet – ( ”dåliga venklaffar” ) – är vilseledande, eftersom problemet som regel hänger samman både  med cirkulationshinder i bäckenet (som hindrar ett smidigt återflöde av blod och lymfa) , samt med bindvävsinlagringar i benen och därmed  en försämrad sk muskelpumpseffekt.  Traditionella medicinska  åderbråcksoperationer, där man helt avlägsnar utbuktande kärl,  är därmed meningslösa och på sikt skadliga, eftersom  de än mer minskar den (redan alltför begränsade ) cirkulationskapacitet som står till förfogande.

Åderbråck och celluliter är alltså tecken  på att kroppen tappat kontrollen över cirkulationsförhållandena i benen.  De tidiga tecknen i denna negativa utveckling kan utgöras  av krypningar, domningar, nattliga vadkramper, mm, medan patienten  i slutändan kan  drabbas av svårläkta bensår, då cirkulationen i benen inte längre kan möta cellernas basala krav på näringsförsörjning och borttransport av gifter.  Om även försörjningen av syrerikt blod via artärerna  i benen är nedsatt  kan olika svaghetssymtom och sk fönstertittarsjuka uppträda.

Cirkulationsproblem är dock inte den enda tänkbara anledningen till benbesvär av olika slag.  Ryggskador och förändringar i nedre delen av ryggraden kan ge gångsvårigheter och benförnimmelser som påminner om den kärlrelaterade fönstertittarsjukan.  (Patienten kan i detta fall ha bra ork på t ex motionscykel el annan motion där ryggen kan hållas böjd )   Nedsatt känsel o motorik ,  polyneuropati,kan ha många olika orsaker /tungmetallförgiftning, vissa näringsbrister, diabetes m m.

Beroende på vad som mer exakt ligger bakom problemen i det enskilda fallet kan olika åtgärder vara meningsfulla.   Motion, livsstilsförändringar, koståtgärder,  avgiftning,   åtgärdande av tarmproblem,  antioxidantiva  kosttillskott,   örtpreparat ( bl a  hästkastanj),  bindvävsmassage, samt strumpor med elastisk kompression kan alla bidra till förbättrade cirkulationsförhållanden, och göra att  man undviker att hamna i en ond cirkel med tilltagande besvär av olika slag från benen.

MERA TIPS

m du har egna hälsoproblem kan du ha stor glädje av SIEMS Webbkurs i ekologisk medicin.

Folkmedicinsk tradition

Massera huden med en sisalvante i kombination med oväxlande varma och kalla duschar. Detta är extra effektivt. Om det har bildats svarta prickar i huden kan man ta bort detta genom att gnida huden med citronskivor. (För att huden inte ska bli irriterad av citronsaften är det bäst att du smörjer in dig med fuktighetskräm efteråt.)  Smörj huden med salicylsyrevaselin efter badet. Salvan är kletig, så det kan vara bra att gå utan kläder en stund tills den trängt in i huden ordentligt.