alzheimer

Galna-ko-sjukan finns inte i Sverige…än…eller?

Runt om i världen pågår  intensiv forskning. Bl a tittar man nogrannare på de demenser som tidigare diagnosticerats som Alzheimers Sjukdom. Mellan 3 och 13 % av Alzheimers-patienter har vid vissa  undersökningar – obduktion – visat sig haft Creuzfeldt-Jacobs Syndrom (CJD). De diagnostiska gränserna mellan ett antal liknande degenerativa  nervsjukdomar är oskarpa och olika sjukdomar är svåra att skilja åt både i det enskilda fallet och epidemiologiskt, bl  a därför att  noggranna undersökningar endat kan göras sedan patienten dött.  En mycket  sällsynt form – sk sporadisk CJD – torde alltid ha förekommit, medan en annan – vCJD – anses vara orsakad av BSE, dvs ”Galna-ko-sjukan”.

En av tio Alzheimerspatienter kan alltså i själva verket ha/ha haft/Galna-Ko-sjukan

Dessutom misstänks även sk atypiska demenser och atypiska MS-fall kunna vara orsakade av prioner, dvs sådana  protein som antas ligga bakom Galna-Kosjukan, CJD och liknande tillstånd.  Vid tidigare studier av Alzheimers-fall har man konstaterat att denna sjukdom är upp till tre gånger vanligare bland personer som äter kött mer än fyra gånger i veckan, jämförda med vegetarianer. 

Sannolikheten för att utveckla sjukdom efter att ha infekterats med prioner kan till stor del bero på genetiska faktorer. Smitta kan alltså vara betydligt vanligare än vad sjukdomsfrekvensen tyder på.

Det finns inga bevis för att Sverige skulle vara fritt från Galna-Ko-sjukan.

Däremot finns det bevis för att tidigare förklaringar till i vårt samhälle vanliga sjukdomar i hjärna och nervsystem varit felaktiga och otillräckliga. Bl a genetiska faktorer kan dölja och försena utbrott av sjukdom där smitta redan har skett.

Galna-ko-sjukan kan undvikas om man inte äter smittat kött…eller?Fall har beskrivits där kor som inte KAN ha utsatts för infektion ändå spontant drabbats av BSE . Det tyder på att sjukdomen kan utvecklas till att bli ärftlig, dvs bäras vidare och utvecklas generation efter generation. De genetiska förutsättningarna för att utveckla sjukdomen kan alltså förändras och ärvas..

En femfaldig ökning av CJD i ett område i USA befanns av forskare ha nära samband med konsumtion av ost. Prionen utgör en ”byggsten”, runt vilken andra proteiner byggs upp av cellens naturliga proteinsyntes. Med en felaktig byggsten i mitten får hela proteinet en felaktig struktur och kan sedan inte passera ut ur cellen, utan stannar inuti. Proteinet stannar då inom den cell där den ”tillverkats” , och ackumuleras långsamt där tills celler förstörs. Proteinet med den felaktiga byggstenen kan gå vidare i födokedjan eller eventuellt genom genetiskt arv.

Anledningen att prionen främst återfinns i nervvävnad och hjärna är att dessa celler följer oss under hela vår livstid, medan andra celler byts ut.  Prionen – smittämnet – kan inte förstöras genom t ex normal matlagning, kokning, stekning etc.

Den sjukdomsframkallande prionen har inte bara återfunnits i nervvävnad hos sjuka djur, utan också i skelettmuskler, dvs kött. Att av säkerhetsskäl endast ñrensa bortî nervvävnad och ryggmärg etc, hos djur som kan vara sjuka, är alltså otillräckligt.

En rapport under våren 1997 slog fast att EU-kommissionen har begått fel i kampen mot galna-ko-sjukan och bl a försökt dölja risken för att människor ska smittas. Mot denna bakgrund föreslog rapporten att EU-parlamentet skulle anta en misstroendeförklaring mot kommissionen, med krav på dess avgång.

Det finns inga bevis för att nuvarande säkerhetsbestämmelser skulle garantera skydd

Däremot finns det bevis på att myndigheter och företag försöker förringa faror, dölja fakta i ärendet och inte kan kontrollera att säkerhetsbestämmelser efterlevs.

1997 visades t ex att även vegetarianer kan drabbas:
> SENASTE NYTT: Copyright 1997 Reuter Information Service
> > LONDON (August 22, 1997 10:22 a.m. EDT) – A British vegetarian who has shunned meat for 11 years has ignited new health fears by contracting
> the human form of mad cow disease.
> > Clare Tomkins, 24, was diagnosed last week as being in an advanced state of Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD) after a year-long mystery  illness that her family had put down to psychiatric problems.
> > Her case was revealed in Friday’s newspapers and relatives said they hoped the wave of publicty would alert other potential sufferers.
> > ”If my daughter has contracted this disease through eating meat 11 years ago, it does have all sorts of implications,” her father Roger told BBC radio.
> > ”Certainly more educated people than me on the subject have stated that there could be thousands of people who could be carrying the disease that we are not aware of.”
> > Tomkins became a strict vegetarian in 1985 — a year before the first cases of mad cow disease were detected in cattle. Despite following a strict vegetarian diet for almost half her life, she must now be nursed around the clock and only receives food through a tube.
> > Nobody knows the incubation period for CJD but her case could mean it is longer than previously believed. Her father described CJD as ”a time-bomb” waiting to go off and said nobody yet knew its full extent.
> > ”The last thing I wnt to do is to scare-monger on the subject. What we want to do is to avoid other people perhaps going through what we’ve gone through,” he said.
> > Professor John Pattison, who heads the government’s advisory committee on BSE, said Tomkins could well have caught CJD before BSE was identified in cows in 1986.
> > ”The first infections in cows must have been occurring from probably 1981 to 1983,” he said.
> ”If this young lady stopped eating meat in 1985, we are just within the margins when she might or might not have been exposed because of  her meat-eating.”
> > Alternatively, Tomkins might have unknowingly eaten beef by-products such as gelatin in dishes labelled vegetarian.
> > Either way, the potential scope of CJD remains a mystery and some medics say it will not become clear until next century.
> > CJD expert Dr. Richard Lacey told the Daily Mail that if the incubation period was as long as 11 years, the government would ”have to re-think its position on the numbers who are going to contract this disease.”
> > Last year, the British government admitted for the first time that BSE can be transmitted to humans in the form of CJD, sparking huge health fears and fierce intra-European wrangling about British beef exports