penicillin

Antibiotika, dvs ”penicillin”, – är det så effektivt och ofarligt som det sägs?

Det finns vetenskapliga studier som pekar på att

– barn med öroninflammation som behandlas med antibiotika löper tre gånger så stor risk att drabbas av återfall, som dem som inte behandlas, 70% hade vätska i örat fortfarande efter fyra veckor, och 50% hade en ny öroninflammation inom tre månader.

-att barn som behandlades mot ”ont i halsen” så fort de visade symtom fick återfall åtta gånger så ofta som de vars behandling försenades av olika orsaker. ( I denna studie jämförde man inte med barn som inte fick någon antibiotikabehandling alls.)

– det finns inga bevis för att antibiotika minskar risken för komplikationer av streptokockinfektioner som t ex mastoidit eller reumatisk feber,

– tidig antibiotikabehandling kan skada barnets immunsystem . Enligt redovisad forskning vid läkarkongressen 1999 får barn som antibiotikabehandlats under första levnadsåret allergier tre gånger så ofta, som barn som ej antibiotikabehandlats.

– upp till 40% av streptokockerna kan överleva antibiotikabehandling, även om de tillhör de arter som är ”känsliga” för den behandling som ges.

– 60% av vanliga halsinfektioner anses bero på virus, som överhuvudtaget inte anses kunna påverkas av antibiotika

– febersänkande medet – paracetamol, aspirin  etc – kan förlänga sjukdomsförloppet vid många sjukdomar, t ex influensa. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/
2000/12/17/fever-flu.aspx

Information till allmänheten  om detta kan störa läkemedelsindustrins intressen och är synnerligen sparsam inom svensk sjukvård.

Användandet av antibiotika främjar uppkomsten av nya bakterier som är helt resistenta mot antibiotika. De utgör framtidens infektionssjukdomar.

För att komma tillrätta med dem återstår bara att stärka individens eget immunförsvar. Detta immunförsvar undergrävs i dag hos barn och vuxna med antibiotika, vacciner mm

Att använda alternativa oskadliga läkemedel på barn motarbetas absurt nog av samhällets sjukvård.

Se även Mördarbakterierna anfaller!

En annan förklaring

Den teori om mikroorganismerna som ligger bakom antibiotikaanvändningen är inte vetenskapligt bevisad, utan i stället på flera sätt direkt motbevisad och ifrågasatt.  Streptokocker och andra sk sjukdomsframkallande mikroorganismer finns alltid i kroppen, även hos den friska människan. Tanken att sjukdomen orsakas genom att fientliga mikroorganismer kommer in i kroppen är alltså felaktig redan från början, liksom den därpå byggda tanken att sjukdomar kan varaktigt bekämpas genom att dessa mikroorganismer utrotas ( med gifter). I stället innebär antibiotikabehandling ofta att vissa andra mikroorganismer får övertaget – t ex Candida – och på sikt ställer till än större problem. Ofta slås också nyttiga och välbehövliga bakterier ut av antibiotikabehandling. En konsekvens av detta kan bli ren tarmförgiftning, med allvarliga konsekvenser, t ex allergi  och kroniska inflammationer.  Dessutom skadas lever och njure – våra viktigaste utsöndringsorgan – av antibiotika, lika väl som av andra mögelgifter.

I stället handlar infektionssjukdomar oftast om att kroppen pg a förgiftning för tillfället erbjuder en lämplig miljö för tillväxt av vissa mikroorganismer som då förekommer i rikligt antal. (Jämför t ex med att om gräsmattan försuras så börjar mossa tränga undan gräset.) Det finns därför alltså andra metoder än ytterligare gifter för att återställa hälsan.

Skolmedicinsk praxis

Trots många års arbete med att begränsa antibiotikaanvändningen visas i praktiken en mycket liten minskning i svensk sjukvård, i många andra länder ökar användningen närmast okontrollerat.  Svensk sjukvård saknar i de flesta fall  kunskap om infektionsbehandling utan antibiotika, och medicinförsäljning är ofta lönsammare och enklare.
Man hoppas i stället på att nya /dyrare och farligare/ antibiotika ska kunna ersätta dem som blir oanvändbara p g a resistensutveckling.

Praktiska naturmedicinska erfarenheter

Feber är en av kroppens effektivaste metoder för att drastiskt återställa en sund miljö för mikroorganismer och celler. Att betrakta feber i sig som en sjukdom vilken måste behandlas, är katastrofalt för hälsan. Tvärtom kan hälsan ofta vara bättre efter en ”väl genomförd” feberperiod än före. Det är ofta viktigare att veta vad febern beror på, än hur hög den är. En förkylning kan vara en ”storstädning” av kroppen efter olika skador och påfrestningar på luftvägarna.

Felaktiga näringsförhållanden, förgiftningar och därav nedsatt immunförsvar är ofta större anledningar till infektionssjukdomar än sk smitta . Dessa förhållanden går ofta lättare att åtgärda, än vad det är att utrota bakterier. Antibiotika bidrar till förgiftningen i kroppen.

Det finns andra synsätt än skolmedicinens som visat sig vara effektiva när det gäller att bekämpa sk infektionssjukdomar. Den sk skolmedicinen, som säger sig vila på vetenskaplig grund, försöker på alla sätt förhindra att systematiska jämförelser kan göras, tex genom lagstiftning och skrämselpropaganda.

Se även http://www.mercola.com/2000/dec/17/fever.htm  och http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/
2000/12/17/fever-part-one.aspx
 för bra tips om barn med feber (engelska)

Om du har egna hälsoproblem kan du ha stor glädje av SIEMS Webbkurs i ekologisk medicin.

Resurser på nätet: www.strama.se.

”Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama) är ett samverkansorgan med syfte att verka för sektorsövergripande samordning av frågor som rör förutsättningar att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur samt att ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa.”