massling

Mässling

Den vilda formen av mässling är en kraftig febersjukdom som varar upp till två veckor, efter en inkubationstid om två-tre veckor, karakteristiska släta flytande rodnader, rinnande näsa och ögon, och en viss risk för vidare utveckling av lunginflammation, öroninflammation eller laryngit av krupp- eller kikhostetyp. Upp mot hundra procent av ”mottagliga” personer insjuknar , och hos befolkningar som saknat kontakt med mässling kan dödligheten bli upp mot 20%.

Profylax och behandling av mässling kan variera mellan olika utbrott, den epidemiska varianten stämmer mest med Pulsatilla eller Bryonia. I USA är mässling,pga massvaccination nu främst en sjukdom bland ungdomar, otvivelaktigt involverande viss genetisk interaktion med vaccinviruset, och kan kräva andra homeopatiska medel. Pulsatilla rekommenderas i regel för profylax.

Källa: Richard Moskowitz ”Unvaccinated Children” Moskowitz är MD vid N Y University och har studerat homeopati för prof George Vithoulkas (förra årets alternative nobelpristagare) ÷versättn: Ulf Brånell;SIEM

OBS att mot mässling vaccinerade barn får ”atypisk mässling”, vars symtom inte helt stämmer med bilden ovan, men kan vara väl så besvärlig.!

Ur en undersökning av dr J Schwarts kan värdefull information hämtas:

”Förloppet hos mässlingen brukar delas in i två faser;

a) det katarrala stadiet som kännetecknas av olika förkylningssymtom under 3 – 4 dagar som kulminerar med hög feber och

b) exanthemstadiet då de första utslagen visar sig samtidigt som den höga febern har sjunkit mot det normala och åter börjar stiga på 4:e dagen.

Utslagen börjar bakom öronen och på halsen och sprider sig utmed bålen för att avslutas på armar och ben med händer och fötter. Febern sjunker normalt gradvis på 5:e – 7:e dagen och är över inom en vecka. ”

…………

Vanligtvis har mässlingen ett sjukdomsförlopp som följer ett förutsägbart tidsschema:

– 0 – 11 dgr = inkubationstid,

11 – 14 dgr = katarrala stadiet,

14 – 19 dgr = exanthemstad och

19 – 28 dgr = rekonvalescenstid.

Dr Schwartz´ undersökning omfattade barn som ej vaccinerats not mässling, och därför kunde väntas visa ”normala” symtom. Vaccinerade barn synes också drabbas av mässlingvirus, men då uppvisa atypiska symtom, som oftast får annan diagnos.

”Av 235 mässlingsfall angav 53 (22.6 %) akuta komplikationer, medan 182 (77.4 %) tillfrisknade utan några vidare problem. Bland komplikationerna dominerade öroninflammation (33) följt av halsinfektion (11), lunginflammation (4) och astma-andnöd (3), samt enstaka fall där man bl.a. fann ett barn med mastoidit(inflammation i benet bakom örat) och ett med blindtarmsinflammation. De två sistnämda samt en astmatiker krävde behandling på sjukhus medan övriga klarade omhändertagande och medicinering i hemmet.

Samtliga med akuta komplikationer tillfrisknade i stort sett i samma takt som övriga och inga resttillstånd 2 år efter mässlingen har rapporterats.

Det bör emellertid då nämnas att många barnen behandlades med antroposofiska metoder, dvs först och främst homeopatika.

Vad skulle föräldrarna välja om de på nytt fick möjligheten att vaccinera sina barn?

Här svarade 232 (98.7 %) att de åter skulle avstå från vaccinationerna, 2 (0.8 %) skulle vaccinera och 1 (0.4 %) var tveksam.

När det gäller argumenten för och emot vaccination avslutar dr Schwartz med följande kommentar.

”Den huvudsakliga orsaken till att man i Sverige beslutade om vaccination mot bla. mässling var inte i första hand för att undvika risken att insjukna i hjärninflammation, utan hade helt och hållet samhällsekonomiska aspekter. Det skulle bli billigare för samhället att vaccinera bort sjukdomarna än att betala föräldrar som måste vårda sina barn i hemmet. När endast en minoritet av föräldrarna lyssnade till detta argument började man starkare poängtera risker för allvarliga komplikationer i samband med bland annat mässling och då framför allt hjärninflammation. Denna hotbild fick önskad effekt.

Ser man dock till de uppgifter som lagts fram i denna rapport samt andra internationella forskningsresultat tycks den summa som samhället måste betala föräldrar hemma med sjukt barn ringa jämfört med kostnaden för alla livslånga biverkningar i samband med vaccinationer – till exempel psyko-motoriska handikapp med olika grader av mental retardation, autism, överaktivitet, nedsatt koncentrationsförmåga, allergi, sockersjuka. Till detta kommer också lidandet för den enskilde och familjen. När också den generella immuniteten tycks bli starkare efter genomgången sjukdom som mässling bör det innebära mindre sjukfrånvaro och mindre behov av sjukvård och mediciner under uppväxtåren och vuxenåldern”

Ett homeopatiskt lexikon lämnar följande upplysningar:

Mässling

Tidiga stadier, hög feber med torr het hud. Rastlös och darrande, mycket törstig, värre om natten – ACONITUM 30 c

Våldsam temperaturstegring. Röd het hud med fläckar. Tung huvudvärk och stirrande röda ögon. Hett svettning. Värre i kyla – BELLADONNA 30 c

Måttlig och bestående feber. Fryser och ryser men vill ha frisk luft. Huvudvärk som ofta förvärras av torrhosta. Törstig efter kall dryck. – BRYONIA 6 c

Såriga vattniga ögon med svullna ögonlock. Extrem ljuskänslighet. Rinnande näsa. Feber med frusenhet och rysningar. Mildare symtom än ovan – EUPHRASIA 6 c.

Gradvis insättande symtom. Röda kinder och snabb puls. Bultande huvudvärk. Smärtsamt ont i halsen. Frusen men ogillar extrem värme.- FERRUM PHOS 6 c

Utbredd påverkan av andningen. Torr hosta o trång i bröstet. Törstar efter kall dryck, men kan kräkas nr den blir varm i magen. Lång o tunn kroppsbyggnad – PHOSPHORUS 6 c

Ljuskänslighet. Febrig, ofta hosta med grönt slem. Vill ha frisk luft. Rastlös och otörstig. Ibland med diarrÈ eller upprörd mage. Vill ha uppmärksamhet, gråter – PULSATILLA 6 c

En dos tages i timmen 6 ggr, därefter 3 ggr/dag. Minska dosen vid förbättring.

SIEM kan naturligtvis inte genom dessa upplysningar åta sig något medicinskt behandlingsansvar (vad man nu kan mena med detta) och rekommenderar naturligtvis var och en att alltid använda sitt eget sunda förnuft.

SIEM har inget ekonomiskt intresse i något företag som tillhandahåller de preparat som anges ovan, och tillhandahåller själv inte sådana.
Om du har egna hälsoproblem kan du ha stor glädje av SIEMS Webbkurs i ekologisk medicin.

Homeopatiska medel vid vissa barnsjukdomar

Barn under åtta år får enligt svensk lag inte undersökas eller behandlas av alternativmedicinare. Denne får inte heller lämna råd om behandling utan personlig undersökning.
De giftfria och effektiva homeopatiska och andra naturmedel som är användbara kan vara svåra att överhuvud taget komma över för ”gemene man”, också p g a lagstiftning o registreringstvång mm. (Däremot är det fritt fram för TV-reklam för receptfria kemiska läkemedel med bevisade skaderisker).
Genom sådan lagstiftning är det naturligtvis lätt att sprida uppfattningen att det inte finns något alternativ till vaccinering. Kvacksalverilagen har dock ännu inte medfört inskränkningar i grundlagen, rörande tryck- och yttrandefrihet.

Det finns därför (ännu?) inget förbud för föräldrar att själva skaffa sig de kunskaper som kan behövas för att hjälpa sina barn. Det är alltså tillåtet för föräldrar att utbilda sig i naturmedicin och tillämpa sina kunskaper i familjen. Det torde också vara tillåtet att vid besök i utlandet själv inhandla det husapotek man anser sig behöva. Att för eget bruk importera sådana preparat torde också vara lagligt, tex från något företag som finns på web-en. I många länder, t ex England, är handeln med homeopatiska preparat närmat helt fri och ett husapotek kan inhandlas för en billig penning. Även i Sverige börjar homeopatiska medel komma i allmän handel.