Pollenallergi

Pollenallergi, hösnuva – tips

Folkmedicinsk tradition

Tugga färsk bivax regelbundet under hela vintern och när hösnuvan uppträder. Detta har en förebyggande effekt och lindrar nästäppan.

Ät en matsked honung vid varje måltid under vintern.

Kloka Gubbens kommentarer:

Gurkmeja + honung är också ett ayur-vediskt recept värt att pröva (men ibland besvärligt att få ner). Honungen bör helst vara lokalt odlad. Obs dock att man kan reagera på de pollenrester som honungen kan innehålla – prova försiktigt!
Ordentliga dagliga doser vitamin C samt B5 = pantotensyra lindrar ofta också besvären, om de tas under hela våren och försommaren. Behandlingen kan aktivera immunförsvaret, vilket ibland ger mer akuta symtom, t ex magknip, halsont. (Det är emellertid inte negativt för hälsan, om det inte behandlas med antibiotika .)

Vid akuta anfall och inte annan hjälp finns till hands kan ordentlig (smärtsam) massage av fotryggarna samt översta toppen på örat lindra besvären.

De ovan föreslagna medlen är inte alltid effektiva, men åtminstone inte skadliga. Pollenallergi är – liksom andra allergier – ett påtagligt förgiftningssymtom. Inte sällan finns en bakomliggande tarmförgiftning. Förgiftningen är i regel inte utrensad bara för att symtomet lindras, utan kan då ta sig andra uttryck Näsdroppar är skadliga vid långvarigt bruk. Pulmicort etc kan enl FASS ge kroniska Candidainfektioner, som förvärrar symtomen. Barn som omväxlande får penicillin för halsinfektioner och cortison för astma/allergi löper särskild stor risk för detta. Bakgrunden inte sällanvaccinationsskador

Om du har egna hälsoproblem kan du ha stor glädje av SIEMS Webbkurs i ekologisk medicin.