» G� till v�r nya webbutik

Sök på klokast.se

Kontakt

Lär dig ekologisk medicin!

Den h�r kursen kommer du att ha gl�dje av hela livet - inte bara f�r egen del, utan ocks� f�r familjens, v�nnernas, patienternas � d v s dem du bryr dig om. Den kostar dig vad en kv�llstidning kostar under n�gra m�nader.


N�gra mail om SIEMs webbkurs:

"Jag l�ste din kurs i ekologisk medicin f�r n�gra �r sedan och jag m�ste s�ga att den �r fortfarande den b�sta kurs jag l�st - mitt h�lsomedvetande har �kat mer och mer f�r varje �r som g�tt och f�r ett tag sedan b�rjade jag till slut jobba i en h�lsokostbutik f�r att l�ra mig mer. Och jag kan helt klart s�ga att din kurs kl�r h�lsor�dgivarutbildningen p� jobbet med h�stl�ngder! Det jag l�rde mig av din kurs har jag nytta av varje dag b�de f�r egen del och i jobbet, kanon!" / BB

"Jag har nyligen skrivit in mig p� din webkurs, och jag tycker den �r mycket bra! Informationen och resonemangen �r mycket verklighetsn�ra och logiska. Underbart!!" /UA

"Jag har sakta men s�kert l�st igenom Din kurs i ekologisk medicin. Beh�ver nog repetera lite d� o d� men den �r helt underbar, superb. Den har hj�lpt mig personligen och m�nga v�nner runt mig har �ven de f�tt aha-upplevelser och mer intresse f�r ekologisk syn. Ger ett st�rre sj�lvf�rtroende, helt klart, att f�rst� sin egen kropp!"


Kursen �r till f�r Dig - dvs f�r:

� alla som har en egen kropp att sk�ta om.
� den som s�ker l�sning p� egna h�lsoproblem.
� den som arbetar eller vill arbeta med andras h�lsa - anh�riga, mass�rer, zonterapeuter, friskv�rdspersonal, alternativterapeuter.

Erfarenheten visar att m�nga misslyckas med att p� egen hand f�rb�ttra sin h�lsa, trots stora insatser i tid, pengar, preparat, ambitioner, m�lmedvetenhet och viljestyrka. Anledningen �r ofta bristande eller felaktiga kunskaper om kroppens s�tt att fungera. �ven om man "l�st allt" om sin egen diagnos eller sjukdom g�r man vilse n�r kroppen b�rjar reagera p� behandlingen, man f�rst�r inte vad som h�nder, och vidtar eller accepterar �tg�rder som avbryter l�kningsarbetet. I andra fall f�rsummar man n�gon viktig faktor och n�gon l�kning sker inte.

Kursen �r till f�r dig som s�ker r�da bot p� egna kroniska h�lsoproblem, och kanske har pr�vat det mesta, h�lsokost, alternativ behandling, skolmedicinsk behandling etc utan att bli bra. Du f�r massor av ledtr�dar f�r att analysera dina egna erfarenheter och dra slutsatser om vad som fungerar och vad som inte fungerar n�r det g�ller att �terst�lla din h�lsa! Den �r ocks� till f�r f�r�ldrar och anh�riga som f�rs�ker f�rst� vad det �r som h�nder och vill anv�nda sig av giftfria metoder.

Du f�r en utm�rkt bakgrund om du �r i intresserad av i framtiden utbilda dig i och arbeta med naturmedicinska behandlingsmetoder - zonterapi, akupunktur, homeopati, biopati, etc, men kursen ger mycket anv�ndbara kunskaper ocks� f�r den som redan arbetar med s�dana metoder. Denna kurs ger dock i sig knappast tillr�ckliga kunskaper f�r att yrkesm�ssigt bedriva sj�lvst�ndig naturmedicinsk praktik. SIEM kan h�nvisa till l�mplig s�dan fortsatt utbildning, f�r den som �r intresserad.

Priset f�r hela Webbkursen �r 999:-


Hur g�r det till att studera?

Du betalar in kursavgiften p� bg 285-0030, med angivande av din mailadress. Du f�r d� via email Web-adressen ditt deltagarnamn och l�senord. Sedan kan du koppla upp dig direkt, ta del av kursmaterialet och l�sa in det. Du har m�jlighet att st�lla fr�gor r�rande kursinneh�llet via email.

Vill du ha flygande start betalar du med Swish 123 653 54 39. D� kan du normalt koppla upp dig och b�rja studera samma dag.