Alfa-GPC kan förbättra den kognitiva funktionen

Alfa-GPC kan förbättra den kognitiva funktionen

Alpha-GPC är en naturlig kolinförening som finns i hjärnan. Den är ansvarig för kognitiva funktioner som minne och inlärning. Tillskott med alfa-GPC har visat sig förbättra den kognitiva funktionen hos både friska vuxna och personer med Alzheimers sjukdom. Fördelarna med tillskott av alfa-GPC är omfattande och varierande. Några av de mest anmärkningsvärda fördelarna är förbättrad…