Ont i örat

Ont i örat

Normal och ren hörselgång med trumhinna Öroninflammation – Otitis media, trumhinnan buktar ut av tryck från vätska och var

(Bilderna tagna från undersökning med otoskop. Du kan köpa ett bra otoskop för 329:-)

En s k öroninflammation ligger främst på insidan av trumhinnan, och kan omfatta  större eller mindre delar av innerörat,  där vävnadskompost och bakterier kan bildas. I lindrigare fall kan denna kompost transporteras bort med blod och lymfa, i andra fall ( bl a efter penicillinbehandling) kan den bli stående och försämras innerörats funktion. 

För att få bort den måste cirkulationen av blod och lymfa krafitigt öka i området, detta kan man uppfatta just som en ny öroninflammation.

I vissa fall kommer trumhinnan att spricka, så att var och skräp kan rinna ut den vägen. Trumhinnan läker i regel problemfritt och hörseln återställs. Antibiotik, penicillin, etc är meningslöst och skadligt i de flesta fall. Homeopatiska medel vid öroninflammation

—-

[dfrcs name=”Kamomillte” title=”Teer vi rekommenderar:”]

Plötslig debut med bultande smärta, alltid efter att ha varit utsatt för kallt, torrt väder. Febrig med het torr hud. Bättre vid varma omslag. Ängslig och rädd – ACONITUM 30 c

Stingande genomträngande smärta. Ytterörat smärtsamt och svullet. Värre av värme i varje form, lättnad av kyla – APIS MEL 6 c

Plötsligt och våldsamt insättande bultande, brännande smärta. Ofta högersidig. Torr, brännande hud, påtagligt otörstig. Mycket ljudkänslig. Värre vid rörelse eller beröring – BELLADONNA 30c

Bultande öronsmärta, ofta efter kall eller sårig hals. Möjlig flytning av gult var. Förvärras avberöring eller kyla, lättnad av värme – HEPAR SULPH 6 c

Svår, skarp smärta. Kylig sveda eller sus i örat, flytning. Värre om natten. – MERC SOL 6 c.

Trumhinnan känns som om den vill brista. Smärtan kan ha framkallats av kyla eller värme. Ibland efter halsinfektion eller katarr. Gråtig. – PULSATILLA 6 c

Brännande smärta och klåda som kommer och går. Häftiga flytningar. Återkommande problem SULPHUR 6 c

Outhärdlig smärta ofta med ilska. Trumhinnan känns pressad, patienter skiker. Värre av kalldrag och kaffe. – CHAMOMILLA 6 c

En dos tages i timmen 6 ggr, därefter 3 ggr/dag. Minska dosen vid förbättring.

Källa: Richard Moskowitz ”Unvaccinated Children” Moskowitz är MD vid N Y University och har studerat homeopati för prof George Vithoulkas (förra årets alternative nobelpristagare)

Översättn: Ulf Brånell;SIEM

Kloka Gubbens tips för att lindra akuta besvär vid öroninflammation

– vitlöksklyfta i örats yttre hörselgång (naturligtvis inte anbringad så att den riskerar att tränga in och fastna)

– massage av ömma punkter på översidan av stortår och tummar samt på örsnibbar.

– ingefärsthe, kamomillthe

– öronljusbehandling

Tinnitus – sus i öronen

Tinnitus – öronsus – är ett besvärligt men i princip ofarligt symtom, som ofta åtföljer nedsatt njur-eller leverfunktion, prostataproblem, etc. Ofta är det förenat med hörselnedsättning av olika slag.

I en del fall är tinnitus orsakat av buller eller andra ljudstörningar i t ex arbetsmiljön. Det är att rekommendera att först och främst se till att kroppens mer grundläggande problem åtgärdas genom naturmedicinsk behandling. När öronsuset kommer har det oftast gått så pass långt att det är svårt att genom självbehandling och hälsokostpreparat nå bra resultat. Ju tidigare man angriper problemet desto bättre utsikt.

Det finns dock vissa saker man själv kan pröva för att få bukt med tinnitus-symtomet som sådant: Ett intressant tips är att duscha området runt örat i ljumt vatten några minuter. (Skydda örongången med någon lämplig propp, fetvadd etc). I en del fall kan problemet påverkas eller lösas med öronljusbehandling, t ex om hörselgången ser ut som i någon av bilderna nedan. .

Mailat till SIEM

Jag skrev till Er i höstas och bad om råd när det gäller öronsus. Ni
svarade att det ofta hänger ihop med nedsatt njur/leverfunktion. Jag
gick till min husläkare och mycket riktigt var vissa levervärden
förhöjda. Det gjordes även en ultraljudsundersökning av lever, galla och
njurar. Det visade sig att jag hade lite fett i levern.
Nu har jag lagt om mina kost- och alkoholvanor (äter gör jag men, ha ha
men dricker gör jag inte längre) samt gått ner fr 95 kg till 85 kg.
Nu ( efter snart 2 månader) är mina levervärden bra och blodfetterna som
de ska..... öronsuset finns kvar men jag upplever det inte lika besvärande 
längre så en förbättring tycks ha skett.

Tack för att Ni finns! NN

Öronljus -behandling av öronproblem – hörselnedsättning, kronisk inflammation, tinnitus

Gammalt, intorkat, hårt öronvax Normal hörselgång
Det borde vara lätt att förstå att en hörselgång av detta utseende inte lämnar hörseln opåverkad, och också kan ge upphov till allehanda ljudfenomen, t ex ringningar och sus.

En gammal folkmedicinsk metod utgörs av att med hjälp av speciellt utformade vaxljus som skapar vaccumsug ”dra” ut föroreningar, vax, infektionsrester, var,etc ur örat. Metoden ger ofta förbluffande goda resultat, och är inte jämförbar med annan spolning, Revaxör,etc. Den går dock inte att använda på sig själv (man måste vara två) , och kräver viss utrustning, instruktion och försiktighet. Beskrivning av metoden finns här.

Överskott av öronvax Inflammerad hörselgång, ”swimmers ear”

Homeopatiska medel vid vissa barnsjukdomar

Barn under åtta år får enligt svensk lag inte undersökas eller behandlas av alternativmedicinare.Denne får inte heller lämna råd om behandling utan personlig undersökning. De giftfria och effektiva homeopatiska och andra naturmedel som är användbara kan vara svåra att överhuvud taget komma över för ”gemene man”, också p g a lagstiftning o registreringstvång mm. (Däremot är det fritt fram för TV-reklam för receptfria kemiska läkemedel med bevisade skaderisker).

Genom sådan lagstiftning är det naturligtvis lätt att sprida uppfattningen att det inte finns något alternativ till vaccinering. Kvacksalverilagen har dock ännu inte medfört inskränkningar igrundlagen, rörande tryck- och yttrandefrihet.

Det finns därför (ännu?) inget förbud för föräldrar att själva skaffa sig de kunskaper som kan behövas för att hjälpa sina barn. Det är alltså tillåtet för föräldrar att utbilda sig i naturmedicin och tillämpa sina kunskaper i familjen. Det torde också vara tillåtet att vid besök i utlandet själv inhandla det husapotek man anser sig behöva. Att för eget bruk importera sådana preparat torde också vara lagligt, tex från något företag som finns på web-en. I många länder, t ex England, är handeln med homeopatiska preparat närmat helt fri och ett husapotek kan inhandlas för en billig penning.

Mailat till SIEM

Tinnitus

Hej. Jag skulle vilja ha ett råd av dig ang min pappa som lider av tinnitus. Han har haft det i flera år och sökt diverse hjälp utan resultat. Kontakt med läkare, homepat, akupunktur, hälsokost men inget har hjälpt. Han har troligtvis fått det av att ha vistas i buller i många år då han arbetade i skogen. Har du några råd att ge mig som jag kan vidarebefodra till honom. Tack på förhand M V H

Hej !
Om han redan har prövat så pass mycket utan resultat kan det vara svårt att motivera mer djupgående nya behandlingsförsök. Se gärna /siem/oronljus.html – en sats öronljus kostar endast ett par hundralappar om ni kan göra behandlingen själv.
M v h
SIEM/Ulf

Tinnitus

Hej Jag har ett problem: En smärre hörselskada. Som inte är allvarlig men jag har ett högfrekvent pip i örat hela tiden ungefär som det piper från en TV. Bara jag slapp lyssna på detta hela tiden så skulle jag bli väldigt lättad. Pipet håller på att göra mej vansinnig!

Hej ! Om det inte är fråga om en ren bullerskada (skjutövningar etc) kan hörselstörningen bero på andra fysiska skador – prostata, njurar, etc. Ibland beror fenomenet närmast på virusaktivitet i örat, rester efter öroninflammationer etc. I båda fallen kan problemet minskas genom att ”rätt” skada behandlas (med oskadliga metoder naturligtvis) . Ren bullerskada har jag däremot mindre god erfarenhet av. …. Med vänlig hälsning