Kolik

Kolik

Barnsjukdomar – homeopatiska medel

Knip som börjar plötsligt. Varm, torr hud. Värre vid rörelse, men bättre när man böjer sig. Smärtan kan omfatta hela buken med svullen känsla. Användbar vid graviditet. – BELLADONNA 6c
Extrem stickande smärta. Känns mycket svullen. Minsta rörelse orsakar smärta – även svårt att andas. Lättnad av värme och att vara dubbelviken. Mycket irriterad – BRYONIA 6 c
Ofta i samband med att man har förätit sig. Krampartade smärtor med mycket gaser. Irritabel och sval. Bättre av att ligga eller sitta. Kan lida av förstoppning – NUX VOM 6 c
Väderspänning och svullnad. Skärande smärta nära naveln. Barn som inte lugnas av att tas upp. Möjlig diarrÈ. Ofta orsakad av ilska. Värdefullt vid tandsprickning – CHAMOMILLA 6 c.

En dos tages i timmen 6 ggr, därefter 3 ggr/dag. Minska dosen vid förbättring.

Om en av orsakerna till spädbarnskolik se gärna Graviditet, förlossning och spädbarnsvård

(Se också t ex Förstoppning och Vaccinationsskador och Tarmförgiftning.) SIEM kan naturligtvis inte genom dessa upplysningar åta sig något medicinskt behandlingsansvar (vad man nu kan mena med detta) och rekommenderar naturligtvis var och en att alltid använda sitt eget sunda förnuft.

Homeopatiska medel vid vissa barnsjukdomar

Barn under åtta år får enligt svensk lag inte undersökas eller behandlas av alternativmedicinare. Denne får inte heller lämna råd om behandling utan personlig undersökning.
De giftfria och effektiva homeopatiska och andra naturmedel som är användbara kan vara svåra att överhuvud taget komma över för ”gemene man”, också p g a lagstiftning o registreringstvång mm. (Däremot är det fritt fram för TV-reklam för receptfria kemiska läkemedel med bevisade skaderisker).
Genom sådan lagstiftning är det naturligtvis lätt att sprida uppfattningen att det inte finns något alternativ till vaccinering. Kvacksalverilagen har dock ännu inte medfört inskränkningar i grundlagen, rörande tryck- och yttrandefrihet.

Det finns därför (ännu?) inget förbud för föräldrar att själva skaffa sig de kunskaper som kan behövas för att hjälpa sina barn. Det torde också vara tillåtet att vid besök i utlandet själv inhandla det husapotek man anser sig behöva. Att för eget bruk importera sådana preparat torde också vara lagligt, tex från något företag som finns på web-en. I många länder, t ex England, är handeln med homeopatiska preparat närmat helt fri och ett husapotek kan inhandlas för en billig penning.
Om du har egna hälsoproblem kan du ha stor glädje av SIEMS Webbkurs i ekologisk medicin.