JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Carbonit EMX filter
Extrafilter till vattenrenaren Carbonit Sanuno. Bör bytas var sjätte månad. Det nya Carbonit EM-X filtret kombinerar filtrering med en process som gör vattnet levande igen. En speciell lera? bestående av det organiska materialet från miljoner år gamla växter vilka i sin tur är mat för effektiva mikroorganismer (EM) under en flera månader lång fermenteringsprocess. EM-keramiken reducerar även ytspänningen på vattnet och minskar storleken på klusterstrukturen. På detta sätt återställs det naturliga tillståndet hos vattnet. EM-X keramik blandas in i filtret under tillverkningen. På detta sätt får vattnet stor kontaktyta med EM-X. Det idealiska filtret har därmed skapats.