JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Ekologisk medicin - webkurs
Kursen är till för Dig d. v. s. för:
Alla som har en egen kropp att sköta om.
Den som söker lösning på egna hälsoproblem.
Den som arbetar med andras hälsa - anhöriga, massörer, zonterapeuter, friskvårdspersonal, alternativterapeuter.
Den som har ansvar för andras hälsa - föräldrar, arbetsgivare, skyddsombud, vårdpersonal, lärare, politiker, osv.
Du lär dig själv iaktta, resonera och dra slutsatser om kroppens sätt att fungera i det enskilda fallet.
Mycket liten tonvikt läggs på medicinsk terminologi, kemiska formler, latin, eller annan "boklig" lärdom. Du förstår det du läser.

Ingår:
Tillgång till kursmaterial på Webben samt en CD med kompletterande material som också är viktigt att känna till om hur kroppen fungerar samt ett bibliotek över Homeopatiska medel och dess insättande och verkan.

Kursen är lågt prissatt (troligtvis lägst i Sverige) för att alla ska ha råd.

OBS Ange email-adress vid beställning!