privacy

Personuppgiftspolicy
GDPR – Dataskyddsförordningen gäller från 2018-05-25.

Vi informera om att vi har register över våra kunder med de vanliga basuppgifterna såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt köphistorik. Detta för att kunna informera våra kunder om nyheter samt kunna fullfölja de köpeavtal vi har med återförsäljare och grossister. Dessa uppgifter kommer aldrig att lämnas ut till andra personer eller företag. Vill man som kund avsäga sig detta, att vara registrerad, ber vi er att kontakta oss för att bli borttagna från detta kundregister. Lättast genom att kontakta administrationen på XXX

DGPR Dataskyddsförordningen 2018-05-25 för XXX

1. Vilka är XXX Information?
I denna policy kallas XXX, Orgnr: XXX för XXX och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden. .
XXX ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt..
XXX går att nå på följande sätt:.
Post: XXX Tel: XXX E-post: XXX
.
2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan https://XXX eller https://XXX eller https://XXX. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra program, appar och/eller tjänster samt våra kanaler på sociala medier.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som XXX samlar in och hur den används. XXX agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall. Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att XXX ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss
XXX agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida
Som personuppgiftsansvarig har XXX ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet
XXX skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av XXX:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på XXX samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa XXX:s interna informationssäkerhetspolicy
Personuppgifter som skickas in till XXX utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

5. XXX som personuppgiftsbiträde
XXX agerar som personuppgiftsbiträde för dig som användare till någon av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och WKGSTAB. Ett förslag till sådant finns i våra tjänster och det kan du välja att gå vidare med eller skriva ett eget. XXX agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

6. Underbiträden till XXX
XXX använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. XXX förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer XXX:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i XXX:s interna informationssäkerhetspolicy.

7. Hur används cookies
Cookies sparas på din dator för att spara undan din kundkorg i samband med köp på hemsidan. Cookies används också för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.
XXX:s hemsida innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.
XXX använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:
• Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker
• Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
• Sparar ner det som du handlar i en varukorg
• Anpassar våra tjänster så att du bara får reklam som är relevant för dig
• Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren
Det finns två typer av cookies och båda används på XXX:s hemsida. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På XXX:s webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics och Remarketing. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den, samt att kunna göra riktad reklam. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på XXX:s hemsida.

8. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?
XXX använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av XXX:s produkter. Vi använder också direkt marknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga
XXX följer SWEDMA etiska riktlinjer vad gäller direkt marknadsföring.
9. Överföring av information
XXX och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

10. Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

Som registrerad hos XXX har du följande rättigheter:
• Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
• Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
• Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
• Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
• Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
• Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
• Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och XXX kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
• Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via e-epost XXX

Cookies
Vi använder cookies i webbutiken för att göra din användarupplevelse bättre.