Vacc.

Home / kurs / Vacc.
Vågar du vaccinera? – Vågar du låta bli? Valet är ditt!

AKTUELL NYHET sept 2009

Gun Östlings översättning av Greg Beatties häfte ”Vaccination – en förälders dilemma”
kan laddas ned gratis här och här. (2 delar a ca 12 Mb, pdf-filer, Acrobat Reader behövs  )

ETT STUDIEPAKET från SIEM om vaccinationer:

Debatten om vaccinering har nu gått het under ett antal år. Allt fler föräldrar börjar undra, tveka, ifrågasätta och undersöka vad det egentligen är man vill göra med deras barn. Samtidigt ökar propagandatrycket från Smittskyddsinstitutet, BVC och den närmaste omgivningen, samt inte minst massmedia. Allt fler vaccinationer mot allt fler mystiska sjukdomar tycks behövas för att vi och våra barn ska hålla oss friska. Samtidigt ökar en mängd märkliga hälsoproblem närmast lavinartat, inte minst bland våra barn.

Å ena sidan överflödar det av information om vaccineringen, å andra sidan tycks inte någon vara att lita på. Den information som funnits att tillgå på svenska har främst bestått av BVC-information och okritiska tidningsreportage om vaccineringens välsignelser. Vaccinkritisk information har nästan uteslutande funnits på engelska, vilket på förhand uteslutit de allra flesta vanliga föräldrar.

SIEM har under många år fått oroliga frågor från mer eller mindre vilsna föräldrar som står mitt i valet. Men vi har också fått ett antal mail från föräldrar som efter moget övervägande valt att inte vaccinera, och mail från föräldrar som valt att vaccinera – med mer eller mindre lyckosamma eller rent av  katastrofala följder.

En av dessa föräldrar är Alan Rees. Hans son Magnus drabbades av autism redan i ettårsåldern, vilket föräldrarna satte i direkt samband med de vaccinationer han utsatts för. Detta hade dock läkare och försäkringsbolag ingen som helst förståelse för, något som tvingat Alan till en mångårig kamp – och till att skaffa sig gedigna kunskaper om just vaccineringens effekter. Hans kontaktnät med internationella experter är nu unikt och hans beläsenhet stor. Under senare år har han genomfört ett antal uppskattade seminarier för föräldrar och terapeuter i vaccinationsfrågan, där han delat med sig av den information han vaskat fram – och om vilken myndigheterna tiger som muren.

Under många år har SIEM och Alan också följt och kritiskt granskat mediaflödet – för att inte säga propagandan – rörande vaccinerna , samt den s k forskning som sägs ligga bakom. På detta sätt har det vuxit fram ett omfattande material som vi nu bearbetat till ett studiepaket.

Studiepaketet består av

– en inledning med studietips, samt basinformation om paketet och vaccinfrågan
– fem DVD -skivor med Alans Vaccin-seminarium från Hjärnarp 2005 med mer än sex timmars genomgång. De kan spelas på vanliga DVD-spelare och datorer och har god bild- och ljudkvalitet.
– en data-CD för PC och Mac med flera hundra sidor med vaccinkritisk information på svenska i format som lämpar sig för utskrift. Det handlar både om översättningar av internationella rapporter och artiklar, och om originalmaterial på svenska. Det gemensamma är att detta material aldrig citeras av massmedia och myndigheter, och aldrig återfinns på BVC, bibliotek eller andra ställen till villrådiga föräldrar söker sig. Du kan själva välja vilka delar du vill skriva ut på printer.
– en ändamålsenlig plastpärm med fickor, som gör att materialet smidigt kan hanteras o förvaras

Studiepaketet riktar sig till föräldrar och terapeuter, enskilt och i grupp. Särskilt intressant bör det vara för de terapeuter som möter barn och föräldrar i sin verksamhet, och alltså löpande konfronteras med frågor om vacciner och deras följder. Studiegrupper kan vara ett lämpligt sätt att skapa nätverk för ömsesidigt stöd – det kan behövas.

Du kan tillhandahålla materialet för utlåning/uthyrning till dina vänner, patienter och kunder. Du kan också välja att anordna enstaka eller en serie av studieträffar för dem som är intresserade, och bestämmer då självfallet själv lokal, kursavgifter etc. I materialet ingår inte sådan officiell information som deltagarna lätt själva kan inhämta på BVC, vårdcentaler, myndigheternas web-sidor osv. Att inhämta och granska sådan information kan gärna vara en del av studiearbetet.

Beställ SIEMs Studiepaket ”Vågar du vaccinera?” genom att sätta in 995:- på SIEMs pg 1 76 88 – 3, ange namn, adress samt ”Vaccinera-09” på talongen. Om du betalar via Internet kan du maila direkt till oss och ange din adress, om den inte får plats på betalningsavin.

Leveranstid: ca 10-14 dagar

Svenska Institutet för Ekologisk Medicin

Ulf Brånell

http://www.klokast.se/siem/
KGST AB
Kölaby Frälsegård
52026 Trädet
http://www.klokast.se
tel +46 (0) 515 51420
fax +46 (0) 702 207328
pg 17688 – 3
bg 5306 – 3467