Kloka gubben informerar

Brev 1 – Kroppen – en intelligent jättecell.
Innehåll
Förslag till studiearbete:
Sammanfattning av detta brev:
Vad är intelligens?
Cellerna.
Liv = energiutbyte
Kroppens uppgift
Kroppens anatomi o fysiologi
Ytepitelet – gränsyta 1
Kapillärerna – gränsyta 2
Cellmembranet – gränsyta 3
Utpassage av cellprodukter
Cirkulationen
Blodets rening
Ett ekologiskt system med bestämt syfte
Energiproduktionens principer
Vad händer då i kroppen vid syrebrist?
Vad händer vid bristande tillgång på kolhydrater?
Självreglering
Instuderingsuppgifter
Kontrollfrågor

Brev 2 – Kroppens reaktioner vid skada och läkning
Innehåll
Sammanfattning av kursen hittills:
Sammanfattning av detta brev
Kroppens reaktioner vid skada och läkning
Skadereaktionen
Läkningsreaktionen
Skade- och läkningsreaktionernas tillämplighet
Vad är en skada?
Fatala skador
Stora skador med stora läkningsbehov
Utdragen skadereaktion
Symtommönstrets utveckling vid utdragna skadereaktioner.
Generella skade-symtom Nedsatt energiproduktion > kronisk trötthet
Stigande giftnivå i blodbanan > allergi
Deponering av gifter – deformering, värk
Förändrade energiproduktionsprocesser och celldöd
Stört läkningsarbete
Reglersystemet satt ur spel
Åldersförändring av vävnadernas sammansättning
Instuderingsuppgifter
Kontrollfrågor

Brev 3 – Kroppens specialiserade organ
Sammanfattning av kursen så här långt:
Sammanfattning av detta brev:
Inre organfunktioner
Tarmkanalen
Upptaget av näringsämnen
Njuren
Andningsvägar
Bukspottskörtel – pankreas
Cirkulationsapparaten
Rörelseapparaten
Rörelsemönster vid gång
Kontrollfrågor

Brev 4 – Reglersystemet
Sammanfattning av kursen så här långt:
Sammanfattning av detta brev
Reglersystemet
Reglersystemets syfte
Homeostas
Reglersystemets funktionssätt
Reglersystemets beståndsdelar
Hormonsystemet
Cerebrospinalvätskerum och hjärnventriklar
Nervsystemet – nervcellerna
De autonoma sympatiska och parasympatiska nervsystemen
De motoriska och sensoriska systemen:
Kompensationsåtgärder
Problemet ligger sällan där man tror
Skador på reglersystemet
Kontrollfrågor

IBrev 5 – Immunsystem o mikroorganismer
Sammanfattning av detta brev
Immunsystemet
Det egentliga hotet
Immunsystemets egentliga uppgift
Mikroorganismer kan spela en positiv roll
Virus
Virussmitta eller proteinsmitta?
Immunreaktionen
Den ekologiska synen på mikroorganismer
Immunsystemet – en skolmedicinsk beskrivning
Olika klassiska teorier om mikroorganismer
Pasteurs teorier
Alternativ forskning
Vaccination
Arbetsuppgift
Sammanfattning av detta och föregående brev

Brev 6 – Förgiftning
Sammanfattning av kursen så här långt
Sammanfattning av detta brev
Giftverkan
Kroppens försvar mot gifter
Offensiva åtgärder för att hindra gifter nå blodbanan
Offensiva åtgärder för att avlägsna gifter ur blodbanan
Defensiva åtgärder när gift inte kan avlägsnas ur blodbanan
Näringsämnen
Samspel mellan gifter och näringsämnen
Klarar vi en förgiftning?
Konsten att förgifta
Oralt intaget gift
Gifter via andningsvägarna
Gifter i vätskerummen – blodbana, lymfa o cellplasma
Gifter från fokus
Olika slag av gifter
Proteinhaltiga gifter
Tungmetaller
Lösningsmedel
Läkemedelsförgiftning
Avfallsförgiftning
Elektriska fält och jordstrålning

Brev 7 – Näring och kost
Sammanfattning av detta brev
Kroppens behov och användning av näringsämnen
Reglersystemet avgör vilken användning näringsämnena får
Det konventionella synsättet på näringsämnen
Tillförsel är ett närmast oanvändbart begrepp
Utsöndringen säger inte heller mycket om behovet
Laboratorieprover är mångtydiga
Ett ekologiskt synsätt
Det kemiska språket
Några omvandlingsprocesser i kroppen
Aminosyror och proteiner
Proteinläckage
Fetter och fettsyror
Mineraler och spårämnen
Järn
Calcium – Magnesium
Vitaminer
Andra mineraler och spårämnen
En helt annan infallsvinkel på kosten – Ayur-Veda
Användning av kosttillskott för självbehandling
Arbetsuppgift: Kritisk granskning
Praktisk infallsvinkel

Brev 8 ”Den nya medicinen”
Innehåll
Inledning
Organlokalisering och symtomfunktion
Reglersystemet
Det cancerösa förloppet
Hamer och ekologisk medicin
ARBETSUPPGIFT
SUMMARISK SAMMANSTÄLLNING
Entodermala vävnader
Lillhjärnsmesodern
Mellanhjärns-storhjärnsmesoderm
Ektodermala vävnader
Cancerekvivalenter

Brev 9 – Ekologisk medicin i praktiken
Sammanfattning av detta brev
Bekämpa vanföreställningar
Obehag är inte sjukdom
Ändamålsenligheten är ofta knuten till en mer primitiv kropp
Sjukdom är en del av kroppens livsprocess
”Var sitter felet?”
Måste vi stå ut med obehagen när kroppen reagerar?
Principer för ekologisk-medicinsk behandling
A) ERBJUDA TILLFÖRSIKT
B) TOLKA SITUATION OCH SYMTOM
Exempel: Man 48 år
Exempel Kvinna 39 år
C) PÅVERKA SITUATIONEN
1) Bryta allmän skadereaktion om sådan pågår
2) Ge patienten tillförsikt och tillit
3) Stärka utsöndringsförmågan
4) Avlasta kropp och reglersystem från ALLA gifter och ALL störande påverkan (”totalsanering”)
5) öka förmågan till inre cirkulation
6) öka förmågan till upptag av näring och syre
7) öka förmågan till nedbrytning och omvandling av inre avfalls- och giftlager
8) bevaka och motverka risken för cerebrala komplikationer
9) i övrigt minska de upplevda obehagen av symtomen
Skolmedicinsk vs ekologisk logik
Material för genomläsning

Brev 10
Innehåll:
Arbetsuppgifter
Ekologisk medicin och skolmedicin
Tron kan bota?
Alternativ medicin
Alternativa behandlingsmetoder
Homeopatiska metoder

Akupunktur och akupunkturmeridianer
Massage
Utbildning i alternativa behandlingsmetoder
Avslutning

Information skrivs här.